Archiwum z dnia: 24 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO POWIERZYĆ MU SWJE ŻYCIE TU I TERAZ

24.05.2023, środa , Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 17, 11b-19

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Pan Jezus mówi o swoich uczniach (czyli także o mnie) „… nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.” Ale czym jest ten świat i dlaczego Jezus oraz Jego uczniowie nie są jego częścią?
  • W Ewangeliach znajdujemy fragment o „władcy tego świata” (J 14,3), czyli o szatanie. To właśnie on kusząc Pana Jezusa ofiaruje Mu „wszystkie królestwa świata oraz ich przepych” (Mt 4,8) w zamian za pokłon. Diabeł uważa się za tego, do którego należy cała ziemia. Oczywiście to kolejne kłamstwo, ale Słowo uświadamia mi, że to właśnie tu jest miejsce, gdzie trwa walka o moją duszę. Przecież św. Piotr nawołuje, aby czuwać, gdyż „diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć” (1P 5,8).
  • Jaka powinna więc być moja postawa? Przecież żyję tu i teraz, pracuję, zarabiam i wydaję pieniądze, spotykam ludzi, jestem mężem i ojcem itd. Nie jestem w stanie odciąć się od „tego świata”, aby nie ulec grzechowi!
  • Ale przecież Pan Jezus nie oczekuje tego ode mnie! On pokazuje mi, że moje postawy muszą być jak najwierniejszą próbą naśladowania Chrystusa, ale to BÓG będzie moja „tarczą i zbroją”. To Chrystus umiera za mnie, abym został „uświęcony w prawdzie”.
  • I właśnie ta myśl daje mi dziś siłę. Przecież wiem, jak słaby i grzeszny jestem. Zdaję sobie sprawę, że w konfrontacji ze złem mogę ulec zawsze pokusie, pójść na kompromis lub stchórzyć. Ja sam tak zrobię. Ale gdy oddam się Chrystusowi, przyjmę Go do serca i będę się karmił Jego Ciałem i Słowem, to już nie ja walczę, lecz Chrystus we mnie, który zwyciężył zło (Ga 2, 20).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, to Ty jesteś sprawcą całego dobra we mnie. Prowadź mnie i chroń przed złem, które kusi mnie w otaczającym mnie świecie. Staję jednak bez obawy, bo Ty już zwyciężyłeś. Alleluja!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?