Archiwum z dnia: 25 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO BUDOWAĆ JEDNOŚĆ WE WSPÓLNOCIE

25.05.2023, czwartek , Św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 17,20-26

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.
I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Ojciec i jedność – dwa powtarzające się słowa. Bóg jest Ojcem nie tylko Jezusa, ale Ojcem każdego człowieka. Ojcem, który kocha, który pragnie odwzajemnienia tej miłości. Który, jak Ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu oddaje swoje królestwo dzieciom będącym przy Nim, ale też z tęsknotą wypatrujący dzieci, które odeszły z Jego domu. Jaki obraz Boga Ojca noszę w sobie?
  • Jedność między ludźmi jest narażona i podatna na zagrożenia i kryzysy. Przetrwa próby, jeśli fundamentem jedności będzie Jezus, który żyje w doskonałej, nierozerwalnej, trwałej jedności z Ojcem. Jedność Trójcy Świętej jest wzorem życia dla wszelkiego rodzaju wspólnot, poczynając od najmniejszych (małżeństwa, rodziny, sąsiadów,..), po większe (parafia, ….). Budowanie jedności nie jest łatwe, bo tam gdzie są ludzie, tam jest różnorodność. A różnorodność może być zarówno źródłem konfliktów, jak również źródłem bogactwa. Każdy z nas wnosi do wspólnoty, w której żyje niepowtarzalną cząstkę siebie. Ta unikalność jest darem dla innych ludzi. Tylko czy chcę i potrafię ofiarować coś z siebie, dla budowania innych? Czy moja postawa nie bywa źródłem konfliktów? Co robię, aby wprowadzać pokój wśród ludzi, z którymi jestem na co dzień? 
  •  Jezus troszczył się o swoich uczniów. Znając zło świata i słabość ludzką, modlił się za nich i za tych, którzy będą wierzyć dzięki ich nauczaniu. Skoro jestem osobą wierzącą, to znaczy, że modlił się również za mnie. A czy ja modlę się wstawienniczo za innych ludzi? Czy pragnę ich dobra i polecam ich Bogu?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, tchnij we mnie Twojego Świętego Ducha, abym umiał budować jedność z innymi na wzór jedności Trójcy Świętej

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?