Archiwum z dnia: 26 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO ODKRYĆ PRAWDZIWE ŹRÓDŁA RADOŚCI

26.05.2023, piątek , Św. Filipa Nereusza, prezbitera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Filipian 4, 4-9

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Każdy z nas chciałby głęboko doświadczać radości. Nie radości powierzchownej, ale płynącej prosto z serca. Radości z pokonanych trudów, radości doświadczania prostych rzeczy, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Radość regeneruje nasze siły i rodzi nową nadzieję. Radość rodzi się w naturalny sposób, gdy czegoś szukamy, pragniemy, tęsknimy i to odnajdujemy. Potrzebujemy odkryć swoją Arystotelesowską „eurekę” na różnych płaszczyznach. Czego zatem szukasz? Za czym tęsknisz? Co z tego wszystkiego odkryłeś i doświadczyłeś?
  • Dzisiaj Apostoł narodów pisze jednoznacznie: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Owa radość to także wesele lub zadowolenie. Najpierw człowiek potrafi zasmakować radości, gdy doświadczał  głębokiego smutku i zasmakował głodu radości. Owa głęboka radość jest radością związaną z łaską. Raduję się łaskami, które otrzymałem od Boga żywego. Zatem potrzebujemy prosić o wejście na taki etap swojego życia w wierze, aby radować się łaską Boga żywego. Radość w Panu przekracza każde niepowodzenie i każde cierpienie. Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w Panu będę się radować. Weselić się w Bogu, moim Zbawicielu. (Ha 3,17-18) Proś zatem Jezusa o dar i umiejętność radowania się z Jego łaski.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się|! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!
MAŁE PACIORKI: Radujcie się zawsze w Panu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?