Archiwum z dnia: 27 maja 2023

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO POZNAĆ PRAWDZIWY OBRAZ BOGA

27.05.2023, sobota , Św. Augustyna z Canterbury, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 21, 20 – 25

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: „Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi ?”
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie ?”
Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną”.
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?”
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Na zakończenie Ewangelii Jana wspomniani są trzej Apostołowie –  Piotr oraz dwaj bez imienia, ale wiadomo, że chodzi o Jana i Judasza.  Co ciekawe, każdy z tych uczniów w inny sposób zakończył swoje życie. Piotr został ukrzyżowany, Jan zmarł w wieku stu lat na wyspie Patmos, a Judasz powiesił się niedługo po zdradzie Jezusa.
  • Są to Apostołowie najczęściej wspominani w czterech Ewangeliach, ludzie o trzech różnych temperamentach i różnych zadaniach do wykonania. Judasz nawet po swojej zdradzie i powieszeniu się spełnia swoje zadanie w Kościele. Słowo Boże wspomina o Judaszu, który stał się zdrajcą, że ten nie urodził się zdrajcą.  Stał się nim przez własne wybory. Wszedł w kompromisy z grzechami. Judasz rozczarował się Jezusem, wzgardził Nim jako “mięczakiem”.
  • Jezus przyszedł realizować zupełnie inną wizję Mesjasza niż miał Judasz i pozostali uczniowie. Judasz wyobrażał sobie, że będzie to silny wódz walczący o niepodległość polityczną. Jezus jednak dał się pojmać i zamordować na drzewie krzyża. Zrealizował w pełni proroctwa o cierpiącym Słudze Jahwe.
  • Jak zatem uczniowie czytali i jak słuchali Pism Prawa i Proroków skoro nie wyczytali takiego obrazu Mesjasza, zapowiadanego przez 42 pokolenia? To także pytanie do nas: Jak my słuchamy Słowa Bożego w naszym życiu? Czy szukamy Jezusa, który jest Synem Dawida, ale także tego, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał? Czy szukamy Boga, któremu należna jest cześć i hołd, czy szukamy tylko kogoś lub czegoś służącego spełnianiu naszych wymagań i oczekiwań?
  • Jezus bardzo znamiennie odpowiada na pytanie Piotra: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!  Iść za Jezusem to pójść także na swój własny krzyż. Pójść za Jezusem to także dotknąć swoich własnych ran. Pójść za Jezusem to doświadczyć Jego zmartwychwstania w swoim życiu. Pójść za Jezusem to upodabniać się do Niego w sposobie myślenia i pragnieniach. A jak ty chodzisz za Jezusem i z Jezusem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu dziękuję ,że pozwalasz mi odkrywać mój prawdziwy obraz w Słowie Bożym. Dziękuję, że mogę iść z Tobą na krzyż, ale też z Tobą zmartwychwstać.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?