Strona główna » slowo » CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CAŁYM ŻYCIEM WIELBIĆ BOGA

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CAŁYM ŻYCIEM WIELBIĆ BOGA

28.05.2023, niedziela , Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

1 List św. Pawła do Koryntian 12, 3b-7. 12-13

Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus». Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; (…) różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. W jakich sferach swojego życia oczekujesz działania Ducha Św? Do czego Go zapraszasz, o co prosisz? Czy nie jest to zbyt wąski wycinek Twojego życia? Pan chce być w Tobie sprawcą wszystkiego! Przyjrzyj się, czy nie ma jakiejś dziedziny (szczególnie, jeśli doświadczasz tam niemocy, słabości), której nie zawierzyłeś Duchowi Św?
  • Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. (1 Kor 2, 10b) Duch przenika wszystko – Twoje głębokości i także szerokości – wszelkie pola Twojej działalności. Nie ma podziału na sacrum i profanum – w zjednoczeniu z Jezusem wszystko jest sacrum! Cała Twoja istota, całe życie i wszelkie jego elementy są sacrum – tzn. są miejscem obecności Boga. Bóg chce je przemieniać, uzdrawiać, uświęcać i objawiać w nich swoją chwałę!
  • Duch Św. może kształtować Twoją postawę w pracy tak, być przez nią uświęcał siebie i świat wokół. Duch Św. może uzdolnić Cię do takiego kochania ludzi, które będzie dawało im życie, ratowało w nich dziecięctwo boże, umacniało wiarę. Duch Św. może rozlewać przez Ciebie pokój na relacje w jakich będziesz. On daje cierpliwość, mądrość, łagodność, męstwo, wytrwałość i podpowiada kiedy, którego z tych darów użyć. On ma nieskończenie wiele darów – narzędzi, których chce Ci udzielać zależnie od potrzeby. Nie ograniczaj swoich możliwości i pragnień!

  • Słowo Boże mówi jasno, że Duch Św. udziela się i działa we wszystkich! Każdy organ w Ciele Jezusa jest ważny, nie tylko te duże i widoczne. Gdy w ciele choruje mała zastawka serca, czy malutki błędnik, całe ciało cierpi i nie może funkcjonować w pełni!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie proszę, pokaż mi, czy jest jakaś sfera mojego życia, w której jeszcze nie odbierasz chwały? Przyjdź Duchu Św. i niech Twoje działanie we mnie odda chwałę i uwielbienie Bożej miłości, łaskawości, potędze, miłosierdziu i dobroci!! Moja słabość Panie woła, byś wypełnił te pustki we mnie Twoją łaską!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do “CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO CAŁYM ŻYCIEM WIELBIĆ BOGA”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)