Archiwum z dnia: 14 czerwca 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WYPEŁNIAĆ TESTAMENT JEZUSA

14.06.2023, środa , Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca się do uczniów i mówi im o swoim posłannictwie – Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić [prawo]. Jezus w sposób doskonały wypełnił  prawo, zostawiając nam wzór do naśladowania. Św. Paweł o tym pisze Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo (Rz 13,8) Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa (Rz 13,10)
    Aby iść drogą Bożego prawa musimy spoglądać na Jezusa – jak żył, co czynił, jak i z kim  budował relacje, jak odnosił się do swojego Ojca. Tylko w Jezusie jesteśmy w stanie  zbliżyć się do zrozumienia Boga i tylko w Jezusie jesteśmy w stanie wypełniać Boże prawo.
  • Bóg sam obiecał, że Jego prawo będzie w naszych sercach – Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa (Jr 31,33). Czy potrafię żyć i działać patrząc na Jezusa. Czy może Bożej sprawiedliwości szukam na skróty tzn. w kodeksach, normach? Czy potrafię spojrzeć na drugiego człowieka oczami Jezusa, bez względu na to kim on jest?
  • A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. – jak rozumiem misję nauczania Bożego prawa. Czy jestem nauczycielem własnych zasad i poglądów?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, moje serce się nie pyszni, i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie, albo co przerasta moje siły. Jak niemowlę u swej matki – tak we mnie jest moja dusza.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?