Archiwum z dnia: 1 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO MIEĆ RELACJĘ Z OSOBOWYM BOGIEM

01.09.2023, piątek , Bł. Bronisławy, dziewicy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny – czuwać, być przytomnym, obecnym, na bieżąco, być w kontakcie z … Jezusem. Lampa to narzędzie, naczynie – coś zewnętrznego, co napełnione drogocenną oliwą daje światło. Bez oliwy na nic się nie przyda. Czy nie podobnie może być z pobożnością? Praktyki religijne, chodzenie do kościoła, nazywanie siebie katolikiem, pamięć o przykazaniach – są naczyniem wiary. Wypełnione żywą wiarą i miłością,  wykonywane w relacji z żywym Bogiem rozświetlają życie. Gdy są pustymi gestami mogą uprzedmiatawiać i obrażać Boga swą bezmyślnością i brakiem miłości.
  • Ewangelia ostrzega, że można być pobożnym działaczem i kiedyś usłyszeć od Jezusa “nie znam cię”. Na sądzie może nie wystarczyć sama lampa bez oliwy – przypięta plakietka “katolik” i lista “zaliczonych” mszy św. i innych nabożeństw. W ewangelii czytamy: Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca (…). Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, (…) czy nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia?” Wtedy oświadczę im: “Nigdy was nie znałem. (…)” (Mt 7,21-23)
  • Jak więc czuwać nad swoją wiarą, by nie obumarła w skostniałej formie pustej pobożności? Dzisiejsze 1 czytanie z listu do Tesaloniczan podpowiada nam: stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa. Siostra Faustyna podpowiedziała nam w swoim “Dzienniczku” prostą zasadę – być wrażliwym na podszepty Ducha Świętego, nawet w bardzo drobnych sprawach i iść za nimi a wierność jednej łasce sprowadza następne, ku temu, co doskonalsze. Jak w tej perspektywie wygląda Twoja pobożność i wiara – czy Bóg jest żywą osobą obecną w Twojej świadomości na co dzień? Czy nie zmieniłeś wiary w system światopoglądowy, w ideologię bez relacji? Czy znasz Jezusa?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Proszę Panie objaw mi się w mojej codzienności, naucz mnie żyć żywą wiarą, żyć w relacji z Tobą!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?