Archiwum z dnia: 12 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO DAĆ SIĘ ODNAWIAĆ JEZUSOWI

12.09.2023, wtorek , Najśw. Imienia Maryi

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 6, 12-19

Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą.
Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu; przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia.
A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • …całą noc trwał na modlitwie do Boga. A później podjął jedną z najważniejszych decyzji swojego życia – wybrał tych, którzy Dobrą Nowinę mieli ponieść w świat. W różnych decyzjach mojego życia – wyborze szkoły, pracy, współmałżonka, miejsca, gdzie będę mieszkał – zastanawiam się, rozważam, ważę argumenty. W końcu zawsze kogoś pytam o radę czy zdanie. Kogoś z autorytetem, najbliższych a ostatecznie siebie samego. Ale czy pytam Jezusa? Czy pytam Go jak moje plany mają się do Jego planów wobec mnie? Jezus pytał Ojca, bo wiedział, że Ojciec go kocha i chce dla Niego tego, co najlepsze. Czy pytam Jezusa, bo jestem przekonany, że Jego plan dla mojego życia jest najlepszy?
  • …wybrał spośród nich dwunastu. 12 pokoleń Izraela i 12 uczniów. To nie przypadek, to symboliczna liczba wybranych, która pokazuje, że pragnieniem Jezusa jest odnowienie wszystkich pokoleń Izraela, ludu wybranego, ludu przymierza. Ale dotyczy to także Ciebie i mnie, gdyż przez chrzest jesteśmy obydwaj włączeni do ludu Nowego Przymierza. Jezus nieustannie pragnie nas odnawiać,  chce, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem (Ef 1,4). Być świętym i nie-skalanym, to nie jakiś nasz nadludzki wysiłek, aby spełnić jakieś normy, czy przykazania. To raczej przyjęcie przebaczenia i zerwanie z grzechem. Czy chcesz być tak odnowionym przez Jezusa? Wołaj, a On odpowie.
  • Przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Dzisiejszy człowiek raczej wybrałby tylko to drugie – uzdrowienie z chorób. A słuchanie Jezusa? Po co, mam przecież swoje zdanie, słucham samego siebie. No może i posłucham i tak zaraz wyleci drugim uchem. Uzdrowienie jest z pewnością czymś dobrym, ale słuchanie i posłuszeństwo temu, co się usłyszy z ust Jezusa, jest czymś lepszym. Dlaczego? Ano, zadaj sobie pytanie, jak długo będziesz jeszcze żył, 10, 20, 30, 50 lat? Posłuszeństwo słowom Jezusa zaprowadzi Cię dalej, samo uzdrowienie, da Ci te 20 lat, ale co później? Niemniej jednak ja, jak żydowski rebe, chciałbym jednego i drugiego. Panie Jezu, co o tym sądzisz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu, realizuj swój plan w moim życiu, bo on jest najlepszy, odnawiaj mnie, abym miał życie w obfitości, które obiecałeś.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?