Archiwum z dnia: 15 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WZRASTAĆ W POSŁUSZEŃSTWIE

15.09.2023, piątek , Wspomnienie NMP Bolesnej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List do Hebrajczyków 5,7-9

Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania – Dla nas zostało to zapisane, żebyśmy nigdy nie pomyśleli, że Jezus miał łatwiej, że z lekkością poszedł na mękę. Jego ofiara polegała na posłuszeństwie Ojcu. Był posłuszny mimo wszystko, mimo niezadowolenia faryzeuszy, mimo pogróżek. Wystarczyłoby, żeby przestał mówić kontrowersyjne rzeczy, wystarczyłoby przypodobać się ludziom z władzą, zamiast Ojcu i uratowałby życie.
  • Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką. (Mt 12,50) Wszystkie dzieci Ojca tym się właśnie charakteryzują – są Mu posłuszne. Niestety, świat skażony grzechem będzie różnie na to reagował. Najtrudniejsza jednak walka nie będzie ze światem, ale z sobą samym. Pełna bólu modlitwa Jezusa pokazuje normalną reakcję człowieczeństwa. On był całkowicie czysty, nasze serca zranione grzechem pierworodnym (czyli nieufnością wobec Boga) będą jeszcze bardziej walczyć i nawet cierpieć, byle tylko nie poddać się w pełni Bogu. Moje i Twoje ego jest przekonane, że samo wie, co jest dla niego najlepsze, i że samo o to najlepiej zadba. Nasze serca panicznie się boją stracić kontrolę. czy widzisz to w sobie?
  • Został wysłuchany dzięki swej uległości. W czym Jezus został wysłuchany? Kładziemy nacisk na to, że chciał uniknąć męki. jednak On modlił się równie gorąco o to, by wypełnił dzieło do końca, by zdołał być posłusznym – i został wysłuchany dzięki swojemu posłuszeństwu. Poddanie się woli Bożej otwiera serce na ogrom łaski – bo wreszcie to serce nie zajmuje się sobą samym i walką z Bogiem „o swoje”. Po prostu przyjmuje w pełnej ufności współpracując z łaską. Maryja pokazuje taką postawę całym życiem – nie walczy, nie wątpi i nie buntuje się nawet w najgorszych chwilach. Ona złożyła swoją wolę w ofierze i całkowicie się zdała na wolę Ojca. Co Ci najbardziej utrudnia przyjęcie takiej postawy?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Maryjo, naucz mnie proszę takiego oddania się Ojcu, takiego wyrzeczenia się swojego ego i pełnego miłości zanurzenia w wolę Bożą – tak jak Ty to robiłaś!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?