Archiwum z dnia: 16 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ BOŻE MIŁOSIERDZIE

16.09.2023, sobota , Świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Pierwszy List do Tymoteusza 1, 15-17

Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy.
Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą na życie wieczne.
A Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Kultura współczesna lansuje ludzi, którzy są silni, radzący sobie z problemami dnia codziennego. Ich własne słabości to wróg publiczny. Przyznanie się do tych słabości graniczy z cudem, a święty Paweł mówi jednoznacznie: Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Każdy ma swoją pełnię czasu, aby mógł ukazać się w jego życiu Jezus Chrystus, tak jak to miało miejsce w życiu świętego Pawła. Owa pełnia czasu objawia się w tym, że potrafię uznać swoją słabość, ograniczenia i grzech. Mało tego – doświadczyć, że w tych słabościach i ograniczeniach nie jestem sam. Mam wsparcie. Potrzebuję także zaakceptować swoje słabości, ograniczenia i popełnione grzechy. Mogę także z całych sił wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! Czy widzisz swoje ograniczenia, słabości i grzechy? Czy je zaakceptowałeś?
  • Boże miłosierdzie objawia się w tym, że Jezus Chrystus oddał za mnie życie i możemy być uwolnieni od naszych grzechów, słabości i ograniczeń, gdy będzie to dla mnie dobre. Święty Paweł zmagał się ze swoim „ościeniem”, który bardzo był dla niego dokuczliwy i otrzymał taką odpowiedź:  «Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali». (2Kor 12, 8-9) Niektórzy potrzebują głęboko doświadczyć swojego grzechu, aby dobrze realizować misję swojego życia. Tak było w przypadku Szymona Piotra. Jego zaparcie się Mistrza było potrzebne, aby właściwie zrozumiał i realizował powierzoną misję.
  • Są też tacy święci, którzy nie popełnili wielkich grzechów, ale zobaczyli przed czym zostali uchronieni i w taki sposób doświadczyli Bożego miłosierdzia. Niezależnie od drogi, każdy z nas potrzebuje doświadczyć Bożego miłosierdzia w swoim życiu, aby tym miłosierdziem obdarzać innych. W czym doświadczyłeś Bożego miłosierdzia w swoim życiu? Nazwij to. Przypomnij sobie sytuacje, w których się wówczas znalazłeś.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Nauka to godna wiary i zasługująca na całkowite uznanie, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników,
MAŁE PACIORKI: Dostąpiłem miłosierdzia

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?