Archiwum z dnia: 18 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU HOJNOŚCI

18.09.2023, poniedziałek , Święto świętego Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 20, 1-16a

Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął. Rzekł im: Idźcie i wy do winnicy! A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych! Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: Ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje i odejdź! Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Znalazłam w Biblii tylko 6 miejsc, w których pojawia się słowo „przyjacielu”. Aż trzy z nich to zwroty do nieprzyjaciela lub zdrajcy, dwa – do przyjaciela, jeden neutralny. Jezus u Mateusza i Łukasza mówi „przyjacielu” do człowieka szemrającego, niewdzięcznego, albo leniwego w staraniach o Królestwo Boże, wreszcie… do Judasza. Pomyśl o osobie, która bardzo cię zraniła lub zdradziła. Jesteś w stanie przebaczyć na tyle, by powiedzieć „przyjacielu”? I nie chodzi tu o utrzymywanie kontaktów z taką osobą, udawanie że nic się nie stało lub pomijanie trudnych tematów milczeniem. Często nie da się utrzymać relacji po zdradzie i trzeba się rozejść. Ale chodzi o postawę serca wobec takiej osoby.
  • Ten denar, który trafia po równo do każdego robotnika, kojarzy mi się dziś z Komunią Świętą. Podziwiam hojność Jezusa, który rozdaje siebie każdemu niezależnie od sytuacji. Rozdaje siebie tym, co dla Niego nie pracują i nie starają się o Królestwo; tym, co wierzą bardziej w swoje wyobrażenie o Nim niż w Niego takim, jakim jest; tym, co kochają i tęsknią, ale wciąż upokarza ich własny ich grzech. Każdy człowiek obecny na Eucharystii, każdego dnia, w każdym miejscu na świecie, dostaje po uświęcającym denarze. I dostaje szansę, by ten jeden dzień był obfitszy w łaskę niż wczorajszy.
  • Zatrzymaj się na podziwie dla Jezusa. Na Jego hojności, zaufaniu do ciebie, chęci obdarowania twojego serca. Dziękuj Mu za to, że nie zraża się do ciebie mimo grzechów i upadków, ale odnawia się Jego litość, a miłość nie gaśnie – odnawia się ona co rano (Lm 3,23). Dziękuj…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Każdego dnia będę Ciebie błogosławił i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Pan jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?