Archiwum z dnia: 21 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO UZNAĆ PRAWDĘ O SOBIE OKAZUJĄC MIŁOSIERDZE

21.09.2023, czwartek , Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 9,9-13

Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „ Pójdź za Mną! On wstał i poszedł za Nim.” Jak to się dzieje, że celnik, kolaborant zbierający podatki dla okupanta, ktoś pogardzany w społeczeństwie, zostawia to co robi i zaczyna chodzić z Jezusem? To wydarzenie przypomina powołanie pierwszych apostołów Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Oni zostawili swoje łodzie i poszli za Jezusem. Zanim Jezus stanął przed Mateuszem, w sercu Mateusza musiało wiele się wydarzyć. Coś, co nie było widoczne dla ludzi. Jezus-Bóg, który ma wgląd w serca ludzi i patrzy na nas przez pryzmat naszych serc, wiedział do kogo się zwraca. Co się działo w sercu Mateusza zanim Jezus stanął przed nim? Co przyciągnęło Jezusa do Mateusza? Co przyciąga Boga do nas? W sercu Mateusza nastąpiła konfrontacja miłosnego i miłosiernego nauczania Jezusa z jego wyborami życiowymi. Efektem tej konfrontacji była skrucha – uznanie prawdy o sobie. Jaką moc ma skrucha? W scenie ukrzyżowania Jezus mówi do złoczyńcy uznającego prawdę o sobie – „Dziś będziesz ze Mną w raju” (Łk 23,43).
  • „Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami”.  Jaki masz stosunek do ludzi, którzy wyznają inną religię? Jaki masz stosunek do katolików, protestantów, prawosławnych, muzułmanów, buddystów czy ludzi niewierzących? Czy przynależność do innej religii niż Twoja, nie deprecjonuje ludzi w Twoich oczach? Jaki masz stosunek do ludzi innych od Ciebie? Innych pod względem seksualnym, koloru skóry, pochodzenia, wyglądu, majętności, ……. Czy inność ludzi nie deprecjonuje ich w Twoich oczach? Jaki masz stosunek do ludzi uzależnionych od nałogów, nieporadnych życiowo? Czy słabości ludzi nie deprecjonują ich w Twoich oczach? Wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Ojca – jesteśmy braćmi. Czy wszystkich ludzi traktujesz z takim samym szacunkiem?
  • „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.” Mówcie i czyńcie tak, jak ludzie, którzy będą sądzeni na podstawie Prawa wolności. Będzie to bowiem sąd nieubłagany dla tego, który nie czynił miłosierdzia: miłosierdzie odnosi triumf nad sądem” (Jk 2,13). „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Odmów Koronkę do Miłosierdzia Bożego za wszystkich ludzi z którymi masz trudne relacje. Konfrontuj swoją prośbę o miłosiedzie z swoim miłosierdziem względem osób za które się modlisz.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?