Archiwum z dnia: 26 września 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO SŁUCHAĆ I BYĆ POSŁUSZNYM

26.09.2023, wtorek , Świętych męczenników Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 8, 19-21

Przyszli do Jezusa Jego Matka i bracia, lecz nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu.
Oznajmiono Mu: «Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą». Lecz On im odpowiedział: «Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • “…którzy słuchają słowa Bożego…”. W całej biblii słowo “słuchać” jest słowem wyjątkowym. Tym słowem poprzedzone jest dziesięcioro przykazań: “Słuchaj , Izraelu , praw i przykazań , które ja dziś mówię do twych uszu , ucz się ich i dbaj o to , aby je wypełniać” (Pwt 5,1). A gdy uczeni w piśmie zapytali Jezusa o to , jakie przykazanie jest pierwsze, odpowiedział “Pierwsze jest : Słuchaj , Izraelu , Pan Bóg nasz , Pan jest jeden” (Mk 12,21) a dopiero potem wskazywał na miłość Boga i miłość bliźniego. Słuchanie potrzebne jest do tego, aby nie przegapić tego, co w życiu najważniejsze, aby z zalewu słów wydobyć to, co nas nasyci, da inspirację, ożywi, nada sens temu, co robimy. Takie jest właśnie Słowo Boże, “żywe i skuteczne” (Hbr 4,12). Czy słuchanie Słowa jest dla Ciebie ważne? Czy przedkładasz je ponad słuchanie radia, telewizji, wiadomości w internecie? Czy jesteś gotowy, aby poddać się usłyszanemu Słowu, gotowym na to, aby Mu być uległym, aby Ono mogło zmieniać cię od wewnątrz?

  •  “…i wypełniają je…”. Słuchanie Słowa jest dobre, bo ono samo z siebie ma moc, aby Cię poruszyć, ale to nie wystarczy. Dopiero, gdy przyłożysz swoją wolę, swoje działanie do tego, co usłyszysz w bożym Słowie, to zobaczysz zmiany. Zauważ, że słowo “posłuszeństwo” wywodzi się od “słuchać; po-słuchać”. Wypełnienie Słowa, to bycie mu posłusznym, czyli wykonanie tego, do czego to Słowo Cię zaprasza, wzywa, zachęca. Pomyśl o tym, czy jest w Tobie ta gotowość do tego, aby wypełniać usłyszane Słowo Boże? Czy ostatnim razem, gdy czułeś, że Bóg dawał Ci natchnienie do czegoś dobrego, poszedłeś za tym?

  • Czytając cały fragment, można mieć wrażenie, że Jezus jest niegrzeczny w stosunku do swojej matki. Jest wprost przeciwnie. Jezus docenia Maryję, stawia ją swoim słuchaczom jako wzór tego, kto słucha Słowa i wypełnia je. Więcej nawet – każdy z nas, który Go słucha i idzie za nim, za Jego słowem, należy do Jego rodziny. Na równi z Jego matką. Możesz prosić Maryję, aby pokazała Ci, co znaczy słuchać i iść za Słowem.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, proszę o mocną wolę do tego, abym nie był tylko słuchaczem Słowa, ale tym, który je wypełnia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?