Archiwum z dnia: 1 listopada 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOŚWIADCZAĆ SZCZĘSCIA

01.11.2023, środa , Uroczystość Wszystkich Świętych

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5,1-12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.2a

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • “Błogosławiony” (gr. makarios) oznacza szczęśliwy. W naturze człowieka jest pragnienie szczęścia. Świat proponował i nadal proponuje różne wizje szczęścia rozumianego jako trwałe przeżywanie przyjemności: bogactwo, sukces, kariera, władza,… Jezus w kazaniu zmienia tak pojmowaną wizję szczęścia. Wbrew powszechnemu rozumieniu, pokazuje, że bycie szczęśliwym wcale nie oznacza sielanki i przyjemności, ale wiąże się z łzami, prześladowaniem i cierpieniem. Siłą do znalezienia w takim życiu szczęścia, jest świadomość, że prawdziwym szczęściem, celem, mojego życia jest zjednoczenie z Bogiem, z Miłością. Czy z nadzieją oczekuję obiecanego szczęścia?
  • Błogosławieństwa odnoszą się do naszego życia, doświadczeń, przed którymi niejednokrotnie staramy się uciec (ubóstwo, smutek, prześladowania, cierpienie, niesprawiedliwość, …). Gdy są one naszym udziałem nie stajemy się „szczęśliwi” z powodu heroiczności ich znoszenia, ale dlatego, że uczestniczymy w doświadczeniu obecności, opieki i szczególnej troski Boga. W doświadczeniach: ubóstwa – nie posiadając dóbr materialnych, cierpienia udręk – bycia pokornym i uznania prawdy o swoich słabościach, miłosierdzia – gotowości aby odpowiedzieć miłością na nienawiść, czystości serca – pozbawienia nieprawych intencji, prześladowania – jednoczenia się z Jezusem w cierpieniu, poświęcenia się dla wyższych wartości – jesteśmy otoczeni szczególną miłością Boga, który pociesza i umacnia. Jeśli trwamy przy Nim jesteśmy błogosławieni. „Szczęśliwy, kto oddaje cześć Panu, kto kroczy drogami, które On wskazuje” (Ps 128,1). W którym z błogosławieństw mam udział?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, Ty pamiętasz o nas w naszym poniżeniu, bo Twoja łaska na wieki (por. Ps 136,23).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?