Archiwum z dnia: 4 listopada 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOŚWIADCZAĆ BOŻEGO WYCHOWANIA

04.11.2023, sobota , Św. Karola Boromeusza, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 94, 12-15. 17-18

Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, * i pouczasz swoim prawem, aby mu dać wytchnienie * w dniach nieszczęśliwych. Pan nie odpycha swojego ludu *
i nie porzuca swojego dziedzictwa. Sąd się zwróci ku sprawiedliwości, * pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.
Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, * szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia. A kiedy myślę: «Moja noga się chwieje», * wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Autor Psalmu mówi piękne i ważne słowa: Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, i pouczasz swoim prawem, aby mu dać wytchnienie w dniach nieszczęśliwych. Być wychowywanym przez Boga żywego, to dobro niewyobrażalne dla człowieka. Być posłusznym Bożym wezwaniom, to klucz do szczęścia i każdego zwycięstwa. Bóg wychowuje przez Boże Słowo, ale także przez wydarzenia, które nas spotykają. Potrzebujemy tylko przyjąć w wierze, że Bóg ma moc wyprowadzić z każdego nieszczęścia i każdej niewoli. On jest większy od wydarzeń, które nas spotykają i wysysają z nas życie. Czy doświadczasz Bożego wychowania? Z jakimi doświadczeniami się zmagasz?
  • Potrzebujemy wzrastać w wierze i wołać o potrzebną wiarę, aby żyć Bożymi obietnicami, choćby z dzisiejszego Psalmu: A kiedy myślę: «Moja noga się chwieje», wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie. Boża  życzliwość  wobec człowieka  jest zawsze stała, zwłaszcza wobec człowieka pokornego. Tylko ja potrzebuję zachowywać się jak człowiek wierzący. Wiara biblijna wyraża się przez wdzięczność, błogosławieństwo i uwielbienie. Tak właśnie pragnę czynić. Ojcze niebieski, pragnę błogosławić Cię w moich trudnościach. Pragnę błogosławić Cię w trudnej łasce, która mnie przerasta. Pragnę dziękować Ci za wszelkie najmniejsze dobro, którego nie przyjęłam we właściwy sposób. Bądź uwielbiony w moim trudnym wychowaniu. Bądź uwielbiony w wylanej krwi Twojego Syna Jezusa. Bądź uwielbiony w Twoim wymarzonym Kościele, oblubienicy Twojego Syna.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Błogosławiony mąż, którego Ty wychowujesz, Panie, * i pouczasz swoim prawem, aby mu dać wytchnienie * w dniach nieszczęśliwych.
MAŁE PACIORKI: A kiedy myślę: «Moja noga się chwieje», * wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?