Archiwum z dnia: 9 listopada 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO OTWORZYĆ SIĘ NA ZMIANĘ, KTÓRĄ NIESIE NAWRÓCENIE

09.11.2023, czwartek , Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 2, 13-22

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska». Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pożera Mnie».
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»
Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego Ciała.
Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Gdy patrzę na moje życie, jak wyglądało klika czy kilkanaście lat temu, to staje mi przed oczyma właśnie plac świątynny pełen bydła, hałasu, smrodu i chaosu. Moje zapatrzenie w siebie, moje zranienia, grzechy i nawyki powodowały, że był pełen strachu, bólu i gniewu, przez co ciężko mi się było przebić, odnaleźć siebie samego, a co dopiero usłyszeć Boga.
  • Pieniądze, pragnienia tego świata i chciwość, przykuwały moją uwagę kierując myśli, całą energię i serce ku pracy, karierze, gromadzeniu majątku i to było dla mnie, jak te monety bankierów. Jednocześnie wyobrażałem sobie, że jestem osobą wierzącą i praktykującą, bo przecież chodziłem co niedzielę i we wszystkie ważne święta na Mszę Św. a byłem jak ten pielgrzym, który wchodził na plac świątynny i myślał, jak wymienić dobrze pieniądze, albo jaką ofiarę wykupić. Ten człowiek podchodził do ołtarza, ale w jego sercu był już zasiany „chaos bazaru” a nie wyciszenie, potrzebne by usłyszeć Boga.
  • Dlatego Jezus, gdy tylko spostrzegł bałagan w moim sercu, usiadł i „sporządził bicz” aby mnie oczyścić, zmieniając moje życie. Niektóre aspekty, na przykład podejście do pieniędzy i kariery, wywrócił jak ten stolik bankiera. Moje uzależnienia, grzechy i nawyki wypędził ja bydlęta. Oczyścił mnie Swoim Słowem, Sakramentami Św., działaniem wspólnoty, przyjaciół i żony, a uczynił to, bo Jego miłość do mnie „pożerała” Go.
  • A czy ty jesteś gotowy na oczyszczenie swojego życia? Czy jesteś otwarty na zmiany jakie przyniesie Jego żarliwa Miłość? A może bronisz się przed Nim, by nie „wywrócił” ci grzechu do którego jesteś przyzwyczajony? Jego Miłość cię wyzwoli, ale może to być w wielu momentach trudny i bolesny proces. Czy jesteś na to gotowy?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu proszę Cię byś nadal przemieniał moje życie. Oddaję Ci siebie, oraz wszystkie moje wątpliwości i strach przed zmianą. Oczyść mnie, bym mógł Cię usłyszeć. Pragę Cię spotkać Panie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?