Archiwum z dnia: 10 listopada 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO STALE DOŚWIADCZAĆ, ŻE BÓG JEST

10.11.2023, piątek , Św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 16, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Według ówczesnych realiów, bogaty właściciel ziemski wynajmował zarządcę, który znajdował dzierżawców pracujących na gospodarstwie. Trudno było znaleźć stałych i dobrych dzierżawców – gospodarzy, którzy regularnie spłacali należne opłaty (często znaczną część ze zbiorów), dlatego zarządca bardzo o nich dbał. Jego honor i dobre imię zależały od współpracy z gospodarzami. Wielkim wstydem było stracić sprawdzonych dzierżawców – taki rządca byłby skończony w tym zawodzie. „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt” – negocjowanie wysokości opłat, obniżanie opłat w razie np. klęski suszy, było czymś ogólnie przyjętym. Najważniejsze było utrzymanie stałej współpracy z gospodarzem, dlatego rządca zmniejszył długi. Dlatego też Pan – właściciel pochwalił rządcę, że roztropnie postąpił – zadbał o swoją przyszłość jednocześnie poprawiając stosunki Pana z dzierżawcami.
  • Ta przypowieść jest pochwałą zaradności, pomysłowości, korzystania z rozumu. synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Być może jest ironia w tym zdaniu, wskazująca na pewną tendencję osób wierzących do bycia oderwanym od rzeczywistości, czy raczej do odrywania wiary od rzeczywistej codzienności. Każdy z nas żyje w konkretnych warunkach, ze swoimi talentami, umiejętnościami i rozumem. Właśnie w tej codzienności jest miejsce spotykania Boga – żyjąc mądrze, rozwijając się i przeżywając każdy dzień w bliskości z Bogiem. Nie można rozdzielać swojego życia na dwie części: pobożną i zwykłą. Roztropność wiary podpowiada, jak wykorzystywać każde warunki i sytuacje, żeby obdarzać miłością, rozsiewać „zapach Jezusa” w rożnych środowiskach, żeby wychowywać siebie do coraz większej miłości i głębszej wiary.
  • Czy nie ma w twoim życiu takiego rozdarcia na sytuacje święte i nieświęte? Czy każdą sferę życia przeżywasz z Bogiem „Jestem, który jestem” (czyli nieustannie i wszędzie)?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, proszę budź moją świadomość Twojej obecności w różnych sytuacjach i momentach, nie daj mi zapominać, że nieustannie, niezmiennie i blisko Jesteś!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?