Archiwum z dnia: 11 listopada 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ODKRYĆ MOC MODLITWY UWIELBIENIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

11.11.2023, sobota , Św. Marcina z Tours, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 145, 2-5. 10-11

Każdego dnia będę błogosławił Ciebie * i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, *
a wielkość Jego niezgłębiona. Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła * i zwiastuje Twe potężne czyny.
Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu * i rozpowiadają Twoje cuda. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego królestwa * i niech głoszą Twoją potęgę.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wiara biblijna oparta jest na Bożych obietnicach i posłuszeństwie Bożym wezwaniom. Wyraża się przez dziękczynienie, uwielbienie i błogosławieństwo. Niezależnie w jakiej jesteśmy sytuacji, jesteśmy wezwani do wdzięczności. (por. 1Tes 5,18) Niezależnie w jakim jesteśmy nastroju, jesteśmy wezwaniu do oddawania Bogu chwały w tym wszystkim co nas przygniata. Bóg jest większy od naszych problemów, nieszczęść czy niepowodzeń.  Król Dawid, autor Psalmu, woła: Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały. Potrzebujemy przyjąć taką postawę wdzięczności, uwielbienia i błogosławieństwa, która spontanicznie w każdej sytuacji oddaje Bogu chwałę. jak reagujesz w trudnych sytuacjach życiowych? Ile jest w tym narzekania, przeklinania, a ile uwielbienia i  błogosławieństwa?
  • Młodzieńcy w piecu ognistym, wydawałoby się, że w sytuacji bez wyjścia, błogosławią Boga żywego. Ta postawa chroni ich przed spaleniem i utratą życia. Błogosławieństwo poprzedza pieśń Azariasza, który modli się modlitwą skruchy: Tak, zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości, opuszczając Ciebie. Okazaliśmy się przewrotni we wszystkim, a przykazań Twoich nie słuchaliśmy. (Dn 3,29) Modlitwa skruchy w jakiś sposób uruchamia w ich sercach modlitwę błogosławieństwa. Modlitwa skruchy wyraża bowiem pokorę i uznanie swojej grzeszności i kruchości. Modlitwa skruchy przygotowuje właściwie serce do błogosławienia, uwielbienia i dziękczynienia. Czy odkryłeś moc modlitwy skruchy? Do czego cię ona mobilizuje i uzdalnia?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
MAŁE PACIORKI: Niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?