Archiwum z dnia: 12 listopada 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ŻYĆ W UFNOŚCI BOGU

12.11.2023, niedziela , Św. Jozafata, biskupa i męczennika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 25, 1-13

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!” Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, jak ważna w naszym życiu duchowym jest roztropność, czyli mądrość, o której mówi nam dzisiaj 1 czytanie, że „ci ją znajdą, którzy jej szukają”. Biblijna mądrość nie oznacza wiedzy, inteligencji, lecz poznanie i wypełnienie woli Boga, przyjęcie słowa Bożego i kierowanie się nim w życiu. Roztropność, jak mówi św. Tomasz z Akwinu, jest umiejętnością dobierania w swoim działaniu takich środków, które pozwolą jak najlepiej dojść do zamierzonego celu. Z kolei zdaniem św. Augustyna – daje umiejętność poznania, co jest złe dla człowieka, i unikania tego. A co jest naszym zamierzonym celem? Zbawienie. Jak do niego dojść? Unikając tego, co złe dla nas, poznając każdego dnia przez Słowo Bożą wolę i będąc w relacji z Nim. Tylko i aż tyle. Pomódl się dzisiaj o mądrość. Powiedz Bogu, że jej szukasz i że wierzysz, że będzie Ci jej przymnażał każdego dnia, bo jest ci potrzebna do zbawienia.
  • Oliwa w Biblii symbolizuje m.in. obfitość i Ducha Św. Słowo więc podpowiada nam dzisiaj, że nie wystarczy wierzyć, chodzić do kościoła, modlić się. Trzeba pragnąć codziennego napełniania się Duchem Św., który modli się w nas i otwiera nas coraz bardziej na miłość, na relacje. Tym jest czuwanie – byciem płonącą miłością Ducha Św. lampą, byciem czujnym w czynieniu dobra. Bo to, co po nas pozostanie na ziemi, to zbudowane w miłości i przyjaźni relacje. A to, co zostanie nam na wieczność, to zbudowana relacja z Bogiem.
  • Mamy po prostu być przyjaciółmi Boga. Św. Teresa określała modlitwę jako relację przyjaźni. Wiara to relacja, więź, miłość z Osobą, jaką jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św. Pomódl się dzisiaj, by być przyjacielem Boga. Może posiedź z Nim chwilę w ciszy, uwielbij Go swoją ulubioną pieśnią, znajdź więcej czasu na modlitwę, zobacz Go w swoich najbliższych…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Abba, Tatusiu, dziękuję, że mogę być Twoim przyjacielem. Proszę ucz mnie być Twoją lampą, w której nigdy nie zabraknie oliwy miłości i dobroci.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?