Archiwum z dnia: 16 listopada 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO PIELĘGNOWAĆ KROLESTWO BOŻE W SWOIM SERCU

16.11.2023, czwartek , Św. Małgorzaty Szkockiej, Św. Gertrudy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 17,20-25

Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: “Oto tu jest” albo: “tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest. Do uczniów zaś rzekł: Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: Oto tam lub: Oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: “Oto tu jest” albo: “tam”. Co to jest królestwo Boże, o którym mówi Jezus? Gdzie ono jest? Kto jest Królem tego królestwa? Jakie obowiązuje prawo w królestwie Bożym? Czy do tego królestwa można się zapisać? Kto może zostać obywatelem tego królestwa? Czy z tego królestwa można wystąpić lub zostać wydalonym?  Kto decyduje o przynależności do tego królestwa? Czy to królestwo związane jest z jakimś narodem? Czy to królestwo związane jest z jakąś religią? Czy obywatele królestwa Bożego mają szczególny wygląd lub szczególne predyspozycje? Jak poznać obywatela królestwa Bożego? Czy obywatele królestwa Bożego są w czymś lepsi lub gorsi od obywateli, którzy do niego nie należą? Czy Ty czujesz się obywatelem królestwa Bożego? Co decyduje, że poczuwasz się lub nie jako obywatel królestwa Bożego?
  • Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest”. W 2 liście do Koryntian (2 Kor 6,16) św. Paweł Pisze „Bo wy jesteście świątynia Boga żywego”.  Skoro królestwo Boże jest w nas i jesteśmy świątynią Boga to królestwo Boże może być tylko w naszym wnętrzu, w naszym duchu – naszym sercu. Skoro Bóg jest miłością (1 J 4) to poprzez praktykowanie miłości powstaje królestwo Boże w nas i stajemy się obywatelami tego królestwa. Zaprzestanie praktykowania miłości wyklucza nas z królestwa Bożego.  Jak przygotowywać serce, ducha, wnętrze nasze i innych ludzi do powstania i pielęgnowania królestw Bożego? Co do Króla królestwa Bożego to św. Paweł w liście do Rzymian napisał (Rz 10,9) ”Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.”
  • Czy przynależność do królestwa Bożego ma praktyczne odbicie w naszym codziennym życiu? Po czy poznać w codzienności obywatela królestwa Bożego? (Mt 7,20) „A więc poznacie ich po owocach”. Przynależność do królestwa Bożego wydaje owoce. (1 Kor 13). Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz wpółweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. (Rz 13,10) „Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa”.  (Ga 5, 22-23) „Owocem za Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma Prawa”.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Stań w swojej wyobraźni przed Jezusem zmartwychwstałym i w pełni świdomie, powoli, patrząc w oczy Jezusa powiedz kilka razy “Jezu kocham Cię”.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?