Archiwum z dnia: 18 listopada 2023

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO TRENOWAĆ WIARĘ

18.11.2023, sobota , Bł. Karoliny Kózkowny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Mądrości 18, 14-16; 19, 6-9

Gdy głęboka cisza ogarniała wszystko, a noc w swoim biegu dosięgała połowy, wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi, jako miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz.
I stanąwszy, napełniło wszystko śmiercią; nieba dotykało, a zstąpiło na ziemię.
Całe stworzenie znów w swej naturze podlegało przekształceniu, powolne Twoim rozkazom, by dzieci Twe zachować bez szkody.
Obłok ocieniający obóz i suchy ląd ujrzano, jak się wynurzał z wody poprzednio stojącej: droga bez przeszkód – Morze Czerwone i pole zielone – z burzliwej głębiny.
Przeszli tędy wszyscy, których chroniła Twa ręka, ujrzawszy cuda godne podziwu. Byli jak konie na pastwisku i jak baranki brykali, wielbiąc Ciebie, Panie, który ich wybawiłeś.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Kiedy Bóg wypowiada słowo, to słowo to ma zawsze moc sprawczą. Kiedy Bóg składa Swoją obietnicę, to ma moc ją zrealizować. O tym wiedział Abraham i jego żona Sara. O tym przekonał się także Mojżesz i Aaron. To słowo Boga autor księgi Mądrości nazywa srogim wojownikiem, który nieodwołalnie realizuje Boży rozkaz. Bóg chroni swoje dzieci pomimo życiowych burz i sytuacji, które wydają się bez wyjścia. Bóg bezpiecznie przeprowadził Naród Wybrany przez Morze Czerwone: Przeszli tędy wszyscy, których chroniła Twa ręka, ujrzawszy cuda godne podziwu. Bóg również i nas bezpiecznie potrafi przeprowadzić przez nasze Morze Czerwone. Potrafi z mocą odpowiedzieć na nasze wołanie. Czy doświadczyłeś mocy Bożego Słowa? Czy wiesz co jest twoim Morzem Czerwonym?
  • Czego zatem oczekuje Bóg od nas? Bóg oczekuje od nas wiary w Bożą moc i Jego słowo, ponieważ bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że [Bóg] jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają.(Hbr 11,6) Jak zatem wyraża się wiara biblijna? Wiara biblijna wyraża się przez dziękczynienie, uwielbienie i błogosławieństwo. Tak wyraża się pewność w Bożą  moc i moc Jego Słowa. Tak zachowują się młodzieńcy w piecu ognistym. Tak również odpowiada na Bożą obietnicę Maryja. Potrzebujemy zamieniać nasze narzekanie, szemranie i niezadowolenie w dziękczynienie, uwielbienie i błogosławieństwo, aby objawiać swoją wiarę. Jak zachowujesz się w sytuacjach trudnych i bez wyjścia?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Wszechmocne Twe słowo z nieba, z królewskiej stolicy, jak srogi wojownik runęło pośrodku zatraconej ziemi, jako miecz ostry niosąc Twój nieodwołalny rozkaz.
MAŁE PACIORKI: Wielbiąc Ciebie, Panie, który ich wybawiłeś.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?