Archiwum z dnia: 4 lutego 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO ŻYĆ JAGO MOCĄ

04.02.2024, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 147A, 1-2. 3-4. 5-6

Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu, słodko jest Go wysławiać.
Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela.
On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany.
On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje.
Nasz Pan jest wielki i potężny, a Jego mądrość niewypowiedziana.
Pan dźwiga pokornych, karki grzeszników zgina do ziemi.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Słodko jest Go wysławiać.” To prawda. Życie blisko Boga, oddawaniu Mu chwały, może być całą słodyczą naszego życia. W Psalmie 119 czytamy, że Słowo Boga jest słodkie jak miód. Co jest w Nim słodkiego? Prawda o nas. Że jesteśmy dziećmi Króla, Jego ukochanymi córkami i synami, że troszczy się o nas, że nasze imiona ma wyryte na swoich dłoniach, że chce dla nas dobra i zbawienia, że kocha nas nad życie, że lubi spędzać z nami czas… Taki jest nasz Bóg. Wszechmocny, Wszechpotężny, a jednocześnie bliski Przyjaciel, Oblubieniec naszej duszy…
  • On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany”. Właśnie po to m.in. przyszedł na ziemię. By uleczyć nasze złamane grzechem serca, by opatrywać nasze rany po wielu bitwach. On troszczy się o nasze dusze, tak samo jak o ciała, o tych, którzy są złamani na duchu, którzy stracili nadzieję, żyją w ciemności. Dla Niego ważne są też te rany, których nie widać gołym okiem, te które zadają nam nasze grzechy. Dlatego wcielenie Jezusa rozpoczęło Bożą misję ratunkową dla świata, która będzie trwać, dopóki On nie przyjdzie znów.
  • On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje”. Jakże ważni jesteśmy dla Niego jako ludzie, skoro nawet gwiazdom nadaje imiona. Każdy włos na naszej głowie jest policzony, tak samo jak wszystkie gwiazdy i ziarenka piasku. Jemu naprawdę na nas zależy. Dlatego pomódl się dzisiaj słowami Psalmu 147, tak jakby od tego zależało Twoje życie. Bo w sumie zależy. Życie wieczne…

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, dziękuję, że Ci na mnie zależy. Że jestem dla Ciebie ważna, że kochasz mnie nad życie i pragniesz mojego zbawienia. Proszę Cię dzisiaj o mądrość i pokorę. Niech mnie wiodą po Twoich ścieżkach.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?