Archiwum z dnia: 10 lutego 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOBRZE ODROBIĆ ŻYCIOWE LEKCJE

10.02.2024, sobota , Św. Scholastyki

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 8, 1-10

W owym czasie, gdy znowu wielki tłum był z Jezusem i nie mieli co jeść, przywołał do siebie uczniów i rzekł im: «Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. I jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka». Odpowiedzieli uczniowie: «Jakże tu na pustkowiu będzie mógł ktoś nakarmić ich chlebem?»Zapytał ich: «Ile macie chlebów?» Odpowiedzieli: «Siedem».
I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom, aby je podawali. I podali tłumowi. Mieli też kilka rybek. I nad tymi odmówił błogosławieństwo, i polecił je rozdać. Jedli do syta, a pozostałych ułomków zebrali siedem koszów. Było zaś około czterech tysięcy ludzi. Potem ich odprawił. Zaraz też wsiadł z uczniami do łodzi i przybył w okolice Dalmanuty.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Często powracają do nas podobne sytuacje życiowe, ponieważ nie odrobiliśmy określonych, ważnych życiowo. Te lekcje są nieodrobione z różnych powodów, choćby dlatego, że ich nie zrozumieliśmy albo nas przerosły. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o drugim rozmnożeniu chleba. To drugie rozmnożenie jest bardzo podobne do pierwszego. Jezus najpierw współczuje zgłodniałym, zasłuchanym w Jego słowo ludziom. Później potrzebuje chociaż trochę chlebów i ryb, aby je rozmnożyć. Dokonuje się ono także w identyczny sposób, przez odmówienie dziękczynienia. Sytuacja z brakiem zrozumienia się powtarza, gdy Jezus chodzi bo jeziorze i wywołuje lęk w sercach uczniów. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie zrozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały (Mk 6,52). Czy dostrzegasz w swoim życiu sytuacje, które się powtarzają? Przypomnij sobie te sytuacje. Co się w tych sytuacjach powtarza?
  • Zanim Jezus dokona rozmnożenia chleba mówi charakterystyczne słowa: Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. I jeśli ich puszczę zgłodniałych do domu, zasłabną w drodze, bo niektórzy z nich przyszli z daleka. Jezus troszczy się nie tylko o swoich uczniów, ale troszczy się o każdego, któremu w taki i czy inny sposób posługuje. Autor Listu do Hebrajczyków mocno zaznacza: Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. (Hbr 4, 15) Potrzebujemy sami doświadczyć współczucia Jezusa, aby potrafić okazywać współczucie innym. Prośmy zatem Jezusa o doświadczenie Jego troski o nas i Jego współczucia. Wołaj zatem: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
MAŁE PACIORKI: I polecił tłumowi usiąść na ziemi. A wziąwszy siedem chlebów, odmówił dziękczynienie, połamał i dawał uczniom.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?