Archiwum z dnia: 13 lutego 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIETYM TO MIEĆ OCZY JEZUSA

13.02.2024, wtorek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 8,14-21

Uczniowie Jezusa zapomnieli zabrać chleby i tylko jeden chleb mieli z sobą w łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda!» A oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chlebów. Jezus zauważył to i rzekł do nich: «Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chlebów? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?» Odpowiedzieli Mu: «Dwanaście». «A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?» Odpowiedzieli: «Siedem». I rzekł im: «Jeszcze nie rozumiecie?»

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Warto zobaczyć co takiego wydarzyło się przed tą sceną, którą dzisiaj czytamy. Rozdział ósmy Ewangelii zaczyna się od rozmnożenia na pustkowiu chleba przez Nauczyciela.  Następnie do Jezusa przychodzą faryzeusze, jak zaznacza ewangelista Marek, aby wystawić Go na próbę. Po krótkiej wymianie zdań Mistrz z uczniami wsiada z powrotem do łodzi i odpływa na drugą stronę jeziora. Dialog Jezusa z uczniami przebiega właśnie na łodzi. Oni martwią się o to, że zabrali tylko jeden bochenek, a On próbuje powiedzieć im coś bardzo ważnego.
  • Dlaczego Jezus tak mocno konfrontuje Apostołów? Mówi do nich o kwasie Heroda i faryzeuszów, którego mają się wystrzegać. Musimy na chwilę zapomnieć o symbolu kwasu, który zakwasza całe ciasto i symbolizuje rozwój Królestwa Bożego. Teraz kwas reprezentuje coś co niszczy, uśmierca. Herod pokłada ufność w bogactwie, władzy i uznaniu. Zaś faryzeusze w przestrzeganiu prawa. Obydwie postawy nie prowadzą do życia, ale do śmierci duchowej. Ostrzeżenie wskazuje na zagrożenie wynikające z zatwardziałości serca. Herodianie i faryzeusze zawiązują sojusz, aby zabić Nauczyciela. Nie ma tu miejsca na miłość. Jezus, który staje się chlebem do umocnienia w drodze. Bóg, który staje się pokarmem i jest dostępny w ilości nasycającej wszystkich. A oni nic nie rozumieją i rozprawiają o braku chleba.
  • Dopiero byli świadkami cudu rozmnożenia chleba, a jednak nie rozumieją co się dzieje. Nie wiedzą kim są, a co gorsze nie wiedzą kim jest ich Pan. Bo w Jego tożsamości odnajdą swoją. Dlatego trzeba było zadać tyle pytań. Ile w tym troski i miłości. Pytania, które mają naprowadzić uczniów na właściwe widzenie spraw, które się dzieją na ich oczach. Jezus jakby mówił: posłuchaj mnie przez chwilę, nie mów o swoich potrzebach, bo ja się o nie wszystkie troszczę. Popatrz na swoją historię jak nosiłem cię na rękach i dbałem o ciebie. Dostajesz wszystko w obfitości. Czemu nie widzisz dobra, którego Ja jestem sprawcą? Przetrzyj uszy i oczy, popatrz co jest tak naprawdę istotne.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, przetrzyj moje oczy, aby widziały to co istotne.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?