Archiwum z dnia: 17 lutego 2024

NAWRACAĆ SIĘ, TO ODKRYĆ RADOŚĆ ŚWIĘTOWANIA

17.02.2024, sobota , Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów Najśw. Maryi Panny

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 5, 27-32

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.
Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?»
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Rozpoczynający się Wielki Post jest zaproszeniem dla wszystkich, którzy się źle mają i tych którzy chcieliby coś zmienić w swoim życiu. Jest zaproszeniem dla tych, którzy szukają i chcą czegoś więcej. Jezus nieprzypadkowo mówi do celnika Lewiego: Pójdź za Mną!  Lewi był człowiekiem głęboko doświadczającym odrzucenia i pogardy wobec siebie. Celnicy byli generalnie odrzuceni przez swoich ziomków z powodu poboru podatku dla Rzymian. Byli to ludzie, którzy nie chcieli klepać przysłowiowej biedy i wykorzystali swój umysł analityczny i zaradność życiową, aby zapewnić sobie  i swojej rodzinie godziwe materialne życie. Tylko czy każda forma zarabiania pieniędzy jest godziwa? Jakie granice są dla ciebie ważne w podejmowaniu pracy, poza które nie wyjdziesz?
  • Odpowiedź celnika Lewiego była natychmiastowa i zrodziła nieprawdopodobną radość: Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Dobre decyzje rodzą radość i zadowolenie, dlatego też celnik Lewi urządza przyjęcie u siebie w domu, aby świętować i cieszyć się z innymi. Świętowanie jest wyrazem uznania dla dobrych decyzji. Oprócz zastawionego stołu potrzebuje głębokiego motywu osobistego świętowania, przekroczenia tego czegoś, co rodzi wewnętrzną radość. Można zasiąść przy suto zastawionym stole i nie mieć powodów do radości. Ukuło się nawet takie powiedzenie o świętach bez wewnętrznej radości: Święta, święta i po świętach. Co jest powodem twojego świętowania? Jak wyglądają twoje święta w liturgii Kościoła? Czy odkryłeś dla siebie sens tych świąt?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu.
MAŁE PACIORKI: On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?