Archiwum z dnia: 24 lutego 2024

NAWRACAĆ SIĘ, TO WZRASTAĆ W MIŁOŚCI

24.02.2024, sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 5, 43-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W naszym życiu prędzej czy później spotkamy ludzi, których w taki czy inny sposób możemy nazwać nieprzyjaciółmi. Ludzi, którzy nas oszukali, wykorzystali, porzucili, okradli, zniszczyli nasze mienie, zniszczyli cały dorobek naszego życia. To rana, która trudno się goi. Rana, która domaga się bardzo długiego czasu regeneracji, często prowadząca do depresji. Nieprzyjacielowi trudno jest przebaczyć, ale Jezus wzywa nas do okazania miłosierdzia. Tego miłosierdzia potrzebujemy my sami jak i osoba, która nas skrzywdziła. Ojciec niebieski bowiem pragnie, abyśmy byli do Niego podobni, ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. On nasze cierpienie i modlitwę potrafi przekształcić w ofiarę przynoszącą życie zarówno nam jak i osobie, która nas skrzywdziła. Nasza ofiara może być szansą dającą przemianę i nawrócenie krzywdzicielowi, tak jak to było w przypadku Szawła z Tarsu. Taką ofiarę złożył święty Szczepan kamienowany przez współziomków. Czy widzisz swoich własnych krzywdzicieli? Czy przebaczyłaś tym osobom, przynajmniej wolą i słowami?
  • Święty Paweł w Liście do Rzymian przestrzega nas przed wymierzaniem kary na własną rękę. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście [Bożej]! Napisano bowiem: Do Mnie należy pomsta. Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go! Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. (Rz 12, 19-20) Może na pierwszy rzut oka wyda ci się, to niemożliwe, dlatego takie sytuacje domagają się wzrastania w zaufaniu do Boga żywego. Uwierzeniu, że wszystko w naszym życiu może mieć sens i może być do czegoś potrzebne. Potrzebujemy wejść w postawę błogosławienia takiej osobie, aby samemu doświadczać błogosławieństwa od Boga.
  • Na ziemi miłość mocno związana jest z cierpieniem. Jak długo żyjemy na ziemi, tak długo będziemy doświadczać miłości ukrzyżowanej, ale ostatecznie rodzącej zmartwychwstanie. Nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Nie ma zmartwychwstania bez krzyża, inaczej bylibyśmy tylko ludźmi z tego świata. Jezus mówi jednoznacznie: Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jezus przez takie doświadczenia zaprasza nas do miłości agape – miłości ofiarnej, dawania jako decyzji woli a nie uczuć. Dawania, bo On pragnie, abyśmy byli do niego podobni. Czy akceptujesz cierpienie w swoim życiu? Co z nim robisz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie.
MAŁE PACIORKI: On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymI.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?