Archiwum z dnia: 13 kwietnia 2024

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO, TO UJRZEĆ BOŻĄ ŁASKĘ W SWOIM ŻYCIU

13.04.2024, sobota , Św. Marcina I, papieża i męczennika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 33, 1-2. 4-5. 18-19

Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze,
grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach. Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna Jego łaski. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy oczekują Jego łaski, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Psalmista zachęca sprawiedliwych, aby wołali z radością na cześć Pana. Wywyższali Go, uwielbiali, bo tylko On jest godny czci i uwielbienia. On jest godny uwielbienia, bo Jego słowo jest prawe i każde Jego dzieło godne zaufania. On zaprasza nas, abyśmy uwielbiali Boga żywego w naszej śmierci i to śmierci wszelakiego typu. Nie ma bowiem zmartwychwstania bez cierpienia i śmierci. On zaprasza nas, abyśmy uwielbiali Go i oddawali Mu chwałę w naszych kłopotach dnia codziennego. Abyśmy oddali Mu chwałę w kłopotach z naszymi niewdzięcznymi dziećmi, trudnymi współpracownikami, uciążliwymi sąsiadami…. Abyśmy Go uwielbiali w naszych konfliktach i naszym stresie. On jest większy od tego z czym się zmagamy. On jest większy od tego co nas przerasta. Co jest dla ciebie trudne i co przerasta twoje siły? Z czym sobie absolutnie nie radzisz?
  • Psalmista woła, że oczy Pana są zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski. Potrzebujemy Bożej łaski w każdej sytuacji naszego życia. Potrzebujemy Bożej łaski także w tym, w czym jesteśmy dobrzy, ponieważ ludzki sukces może rodzić pychę i zniszczenie. Bóg ma moc wyprowadzić nas z każdej sytuacji przegranej, każdą porażkę przekuć na zwycięstwo. Bóg zna nasze słabości i ograniczenia. On wie co jest dla nas dobre. Potrzebujemy dziękować i uwielbiać Boga żywego także w tym, czego od Niego nie otrzymaliśmy. On wiedział, że mogłoby to nas niszczyć. Módlmy się zatem: Ojcze nieba i ziemi bądź uwielbiony w zmartwychwstaniu Twojego Syna Jezusa, ale i także w moim zmartwychwstaniu. Bądź uwielbiony w moich porażkach i moich zwycięstwach. Bądź uwielbiony i wywyższony w historii mojego życia, w tym co było trudne i w tym co było łatwe.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana, prawym przystoi pieśń chwały. Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach.
MAŁE PACIORKI: Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?