Archiwum z dnia: 2 czerwca 2024

W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO

02.06.2024, niedziela , Świętych męczenników Marcelina i Piotra

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 2, 23 – 3, 6

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził wszabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?». On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!». Ado nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?». Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, iręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Uczniowie byli głodni. Zostawili swoje domy, poczucie bezpieczeńśtwa i poszli za Jezusem. On nie zostawia ich w tym głodzie. Daje im się nasycić. Tak samo w naszym życiu Bóg zaspokaja różne nasze głody, dla każdego z nas w inny sposób. Czy wierzysz, że właśnie dzisiaj Bóg chce Cię nasycić? Napełnić swoją obecnością, bliskością, miłością, czułością, radością, zachwytem wdzięcznością, łagodnością, życzliwością, cierpliwością? Czy Twoje serce jest na to otwarte?

  • Pan Jezus jest Panem szabatu. Działa zupełnie inaczej niż tradycja, czy prawo. Czy masz otwarte serce, by Bóg w Twoim życiu działał tak jak On chce, a nie tak, jak Ty to sobie wyobrażasz? On porusza się poza schematami, łamie wszystkie konwenanse w imię prawa Miłości. Czy Twoje działania wynikają z miłości do Boga, siebie i innych? Czy może z jakiejś tradycji, albo przyzwyczajenia? Co dobrego zrobiłaś/eś dzisiaj dla siebie, albo dla kogoś? Jeśli akurat nic, to co możesz jeszcze zrobić?

  • Szabat, czyli odpoczynek jest ważny nie tylko dla ciała, ale przede wszystkim dla duszy. By odpocząć w Bogu tego dnia, spędzić z Nim więcej czasu, porozmawiać o tym, co dla nas ważne, otworzyć serce na Jego Słowo dla nas i po prostu Go posłuchać. Chrystus zawsze chce być w centrum naszego świętowania i odpoczynku. To On jest ziarnem, chlebem żywym, który najlepiej zaspokaja każdy nasz głód poprzez swoją obecność. Napełniając się Nim mamy siłę, by nieść Jego Miłość do innych, dzielić się nią jak chlebem. Wyobraź sobie dzisiaj miłość, która jest jak świeży, pachnący, pyszny kawałek chleba. Z kim chciał/a/byś się nią podzielić?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, dobry jak chleb, proszę Cię bym umiał/a dzielić się Twoją miłością. Naucz mnie jak jeszcze bardziej odpoczywać w Tobie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?