Archiwum z dnia: 3 czerwca 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM PO WĘŻACH I ŻMIJACH

03.06.2024, poniedziałek , Świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 91

Kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo, mój Boże, któremu ufam». Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i od zgubnego słowa. Okryje cię swymi piórami i schronisz się pod Jego skrzydła: Jego wierność to puklerz i tarcza. W nocy nie ulękniesz się strachu ani za dnia – lecącej strzały, ani zarazy, co idzie w mroku, ni moru, co niszczy w południe. Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy: ciebie to nie spotka. Ty ujrzysz na własne oczy: będziesz widział odpłatę daną grzesznikom. Albowiem Pan jest twoją ucieczką, jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do ciebie, a cios nie spotka twojego namiotu, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach. Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać. Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Wiele niebezpieczeństw czyha na człowieka, który pragnie iść za Bogiem. Sidła myśliwego, zgubne słowo, strach, lecąca strzała, zaraza w mroku, mór niszczący w południe, kamienie na drodze, węże i żmije, lew i smok, utrapienia. Za każdym z tych biblijnych wyrażeń kryją się niebezpieczeństwa duchowe i – co ciekawe – jest ich dwanaście. W Biblii dwunastka symbolizuje Boży porządek, obejmujący wszystko i wszystkich. Ufam zatem, że moja duchowa walka z przeciwnościami jest już głęboko zanurzona w Bożej opatrzności i nic nie wymyka się Jego kontroli ani uwadze. On wie, na ile mnie stać w zmaganiach i na więcej nie pozwoli.
  • Duchowa walka hartuje nas wewnętrznie, a nieraz i zmienia zewnętrznie. Pośród codziennych zmagań On wspiera nas tam, gdzie tego potrzebujemy, ale zarazem dba o to, byśmy mieli okazję doświadczyć samodzielności i odpowiedzialności. Spróbuj na kartce napisać swoje imię na środku, a wokół – jak na kolejnych godzinach zegara – wymienione wcześniej duchowe przeciwności. Zastanów się, co konkretnie w Twoim życiu oznaczają sidła myśliwego (może plotkarskie środowisko w pracy, które łatwo wciąga w grzech języka?), strach (jak jest z Twoim zaufaniem do Boga i do siebie samej/samego?), zgubne słowo (gdy ktoś Ci złorzeczy lub Cię obraża, czy wiesz jak sobie poradzić?)… i pozostałe. Z tych wszystkich rzeczywistości Twojego życia Pan Bóg Cię chce wyprowadzić i to Ci w psalmie 91 obiecuje. 
  • Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie; osłonię go, bo uznał moje imię. Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę. Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie. – Oto warunki wybawienia: przylgnąć do Pana, uznać Jego imię, wzywać Go. Przyjąć Jego zbawienie, które już dokonało się w Jezusie Chrystusie i które jest nie tylko rzeczywistością obecną, ale także obietnicą i zapowiedzią życia wiecznego.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Wybaw mnie Panie, spełniaj Twoje obietnice, należę do Ciebie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?