Archiwum z dnia: 6 czerwca 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO POZNAWAĆ PRAWDĘ O SAMYM SOBIE.

06.06.2024, czwartek , Św. Norberta, biskupa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 12,28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł Mu uczony w Piśmie: Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Pan Bóg nasz, Pan jest jeden.” Czy w życiu codziennym to, że żyjemy przed Bogiem Jedynym, który jest Miłością i źródłem wszelkie Dobra, Stworzycielem wszystkiego co materialne i duchowe ma dla Ciebie jakiekolwiek znaczenie? Czy jesteś świadomy tego, że tak na prawdę wszystko co posiadamy, jakie mamy zasoby, jest darem od Boga? Każde dobro, którego doświadczamy, każdą miłość, którą otrzymujemy od ludzi, pochodzi od Boga, który działa w ich sercu. Każde dobro i każdą miłość, którymi obdarzamy ludzi pochodzi z naszego serca, w którym działa Bóg. Dobro i Miłość nie pochodzą znikąd, ich źródłem zawsze jest Bóg. Czy jesteś świadomy, że każdego dnia stajesz przed Bogiem, który jest Tobie życzliwy bez względu na sytuację, w której się znajdujesz? Mając świadomość Jedynego Boga co rodzi się w Twoim sercu wdzięczność czy żal?

  • „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” Miłość jaką kochamy siebie, rzutuje na wszystkie nasze relacje. Rzutuje na miłość do ludzi a co za tym idzie również na miłość do Boga. Jeżeli nie kochamy siebie miłością, o której pisze Paweł w 13 rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian, to nie potrafimy kochać innych ludzi a zatem również Boga.

  • Co jest podstawą prawdziwej, bezinteresownej miłości samego siebie? Wydaje się, że jest to stawanie przed samym sobą w prawdzie o sobie. Tylko człowiek, który zna samego siebie, swoje jasne i ciemne strony, szanuje siebie, dba o siebie, jest w stanie zrozumieć i przyjąć to wszystko co dzieje się w sercach innych ludzi. Zrozumienie siebie i innych ludzi prowadzi do pokochania ludzi taką samą miłością jaką kochamy siebie co prowadzi do miłości Boga, który jest źródłem tej miłości. Jeżeli spojrzysz na swoje relacje z najbliższymi ludźmi to jaką prawdę odkrywasz o Sobie? Jeżeli łatwo oceniasz innych ludzi, oskarżasz lub obwiniasz to czy znasz naprawdę swoją „ciemną stronę”?” Jeżeli trwacie w nauce mojej …. poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli.” (J8,32)

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Przywołaj w swojej wyobraźni osobę ze swojego otoczenia, którą obwiniasz lub oceniasz krytycznie. Przyjrzyj się słowom, które są podstawą oskarżania lub oceniania jej. Spróbuj dostrzec prawdę tych słów w stosunku do siebie. Po chwili refleksji podziękuj Bogu za obecność tej osoby w Twoim życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?