Archiwum z dnia: 11 czerwca 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM PRZYJMUJĄC JEGO UZDROWIENIE

11.06.2024, wtorek , Św. Barnaby, Apostoła

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 10,7-13

Jezus powiedział do swoich Apostołów:
„Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy.
A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.
Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Zaraz po wyborze apostołów Jezus wysyła ich do ludzi, aby szli i głosili prawdę o królestwie niebieskim. Posyła ich, ale też wyposaża w odpowiednie dary, aby mogli uzdrawiać, wskrzeszać, wyrzucać demony i oczyszczać z trądu. Aż się ciśnie na usta pytanie: A czy dzisiaj, też tak wyposaża tych, którzy ewangelizują? Nie słyszymy ciągle o uzdrowieniach i uwalnianiu od złych duchów. Jakieś pojedyncze przypadki za wstawiennictwem świętych. Dlaczego? Czy Jezus dzisiaj nie działa w świecie poprzez wybranych ludzi?  Co prawda medycyna uporała się z trądem, ale co z nowotworami?
  • To prawda, że Jezus nie uzdrowił wszystkich, ale ci, którzy do Niego przychodzili otrzymywali zdrowie. A my przecież modląc się do Niego przychodzimy? Zawsze możemy sobie zarzucić za mało wiary. Gdy czytamy słowa, które padają dalej, znajdujemy jednoznaczne wezwanie do dawania za darmo, bo darmo otrzymaliśmy. To dawanie i otrzymywanie jest zasadą działania Trójcy.
  • Kolejny aspekt to wezwanie do ubóstwa. Dar, który otrzymujesz przestanie nim być, kiedy go zatrzymasz dla siebie. Wykluczenie pieniędzy z relacji, powoduje, że nie ma w nich kupczenia i interesowności. Ubogi i bezinteresowny apostoł może zostać przyjęty i odwzajemnić się przyjęciem jak czynił to Pan. Żadnego zabezpieczenia, zdany na łaskę ludzi. Nawet w torbie nie powinien mieć nic, co pozwoli mu zadbać o siebie. Dawanie  i otrzymywanie w darze tworzy krąg wymiany darmowej. Tego chyba udaje nam się doświadczyć, kiedy zaczynamy się dzielić to jakoś dziwnie również otrzymujemy. W ostatnią niedzielę podzieliliśmy się z sąsiadami ciastem, które było smaczne i pachniało znakomicie. Za 20 minut mieliśmy na naszym stole trzy gatunki innych ciast.
  • I jeszcze jedno. Pozdrowienie, które zarazem jest błogosławieństwem. Może to działa jak naczynia połączone? Kiedy jest ubóstwo, bezinteresowność i błogosławieństwo zaczynają się dziać cuda uzdrawiania chorych i wskrzeszania umarłych.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezus cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?