Archiwum z dnia: 5 lipca 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO BYĆ URATOWANYM

05.07.2024, piątek , Św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 9, 9-13

Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jezus, wychodząc z Kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». Celnicy byli wykluczeni z życia społecznego jako nieczyści. Nie tylko nikt z nimi nie utrzymywał relacji, ale nawet nikt na nich nawet nie patrzył. Społeczność okazywała im wykluczenie i najwyższą pogardę przez udawanie, że ich nie ma – także przez unikanie kontaktu wzrokowego. Z tego też powodu zwrócenie się Jezusa do celnika zadziałało na niego tak piorunująco.
  • Jezus ujrzał Mateusza – spojrzał na niego, a Mateusz zobaczył, że znany Rabbi patrzy mu w oczy. Stał się człowiekiem, zaistniał, zyskał godność. Jezus idzie dużo dalej – powołuje Mateusza – tego, który nie istniał dla innych ludzi. Jezus stwarza go na nowo, wydobywa z niebytu, daje nowe życie, nowy sens. Czy uważasz siebie za taką osobę – uratowaną przez Jezusa?
  • Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie trzeba być alkoholikiem, narkomanem, mieć życia w ruinie, aby doświadczyć cudownego zbawczego działania Jezusa w swoim życiu. Zmiana z życia bez Jezusa na życie w Jezusie jest tak jakościowa, że nie można jej przeoczyć. Z latami widzi się też coraz większą różnicę, którą czyni Boża obecność w nas. Czy masz takie przekonanie, że wiele w Twoim życiu jest uratowane przez Jezusa, że czujesz różnicę odkąd starasz się z Nim na serio przyjaźnić?
  • Im głębsze i bardziej odczuwalne jest w nas przekonanie o byciu uratowanymi, tym silniejsze pragnienie, by ratować też innych, tym bardziej zrozumiałe zdanie Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Nie myślisz już bowiem o wypełnianiu obowiązków religijnych (czym były ofiary w czasach Jezusa), ale pragniesz zanurzać w Bożym miłosierdziu jak najwięcej ludzi, by doświadczyli tej samej cudownej przemiany co Ty.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Św. proszę, pokaż mi jak wiele Ci zawdzięczam, jak bardzo jestem ukochany i uratowany przez Jezusa. Daj mi na nowo zobaczyć Twoje działanie we mnie.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?