Archiwum z dnia: 6 lipca 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO BYĆ NARZĘDZIEM BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

06.07.2024, sobota , Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Amosa 9, 11-15

Tak mówi Pan:
«W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia – mówi Pan, który to uczyni.
Oto nadejdą dni – mówi Pan – gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą w niego opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski –
odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić będą wino; założą ogrody i będą jedli z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi,

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek może być na różny sposób zniszczony i potrzebować odbudowy. Można być zniszczonym psychicznie przez stres i potrzebować leczenia psychiatrycznego. Można być zniszczonym fizycznie przez chorobę i potrzebować odbudowy własnej fizyczności. Można być zniszczonym duchowo przez grzech i potrzebować odbudowy duchowej. Człowiek często potrzebuje odbudować relacje międzyludzkie, które leżą w gruzach. Bóg w dzisiejszym czytaniu mówi, że to On jest odnowicielem każdej przestrzeni życia ludzkiego: W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję.
  • Czego zatem potrzebujemy, aby doświadczyć Bożej odbudowy? Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby zaufać Bożemu prowadzeniu. Nic bowiem przypadkowo nam się nie dzieje. Jaka zatem dziedzina twojego życia potrzebuje odbudowy? Czy widząc potrzebę, kierujesz swój wzrok na Jezusa, który tę potrzebę może całkowicie zaspokoić?
  • Zdumiewające jest to, w jaki sposób człowiek będzie mógł doświadczyć Bożej odbudowy. Prorok Amos pisze, że nad którymi wzywano Bożego imienia, ci doświadczą odbudowy. Potrzebujemy wzrastać w wierze, aby wzywać Bożego imienia nad sobą, ale potrzebujemy wzywać Bożego imienia także nad naszym środowiskiem pracy, mieszkania, parafii, wspólnoty, szkoły, urzędów miasta. Bóg bowiem zawsze przynosi życie. Przynosi Swoje rozwiązania problemów. Przynosi swoje błogosławieństwo. Potrzebujemy być narzędziami Bożego błogosławieństwa, aby przynosić życie, przynosić zdrowie, przynosić przebudzenie duchowe. Czy jesteś człowiekiem Bożego błogosławieństwa? Czy wnosisz życie i duchowe przebudzenie w środowiska, w których przebywasz?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Koronka biblijna z tekstu.
DUŻE PACIORKI: W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go zbuduję.
MAŁE PACIORKI: Nad którymi wzywano mojego imienia.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?