Archiwum z dnia: 10 lipca 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM PRZYPROWADZAJĄC BLISKICH DO KRÓLESTWA OJCA

10.07.2024, środa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 10, 1 – 7

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.
A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.
Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jak byłam licealistką, marzyłam o tym, by zostać misjonarką. Prowadziłam nawet korespondencję z polskim misjonarzem, kard. Adamem Kozłowieckim, pracującym w dalekiej Zambii w Afryce. Myślałam o studiach misjonarskich. Rzeczywistość jednak okazała się inna. Dzisiaj ilekroć czytam Mt 10, 1- 7 odżywają we mnie wspomnienia, ale jednocześnie uświadamiam sobie, że pracę misjonarską zaczynać się powinno „wśród swoich”; w rodzinie, miejscu pracy, wśród przyjaciół i sąsiadów. Nasza praca misyjna zaczyna się tu i teraz, a niekoniecznie tysiące kilometrów od nas.
  • Tak jak przed wiekami, również teraz Jezus powołuje ciebie i mnie do doświadczenia życia z Nim oraz przeżywania przygody misyjnej każdego dnia. W dzisiejszej Ewangelii czytamy, że „Jezus przywołał [uczniów] do siebie”, następnie „udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości”. Na końcu „wysłał” ich z odpowiednimi wskazaniami, aby „szli i głosili”. Kolejność rozesłania nie jest przypadkowa. Najpierw przywołuje – chce byś Go zobaczył, pobył z Nim, poznał i pokochał. Jeżeli to uczynisz, staniesz się Jego przyjacielem i sam poprosisz o Jego moc. Już samo „bycie z Nim” uczyni cię mocnym. Zapragniesz tak jak apostołowie iść do bliskich i głosić, że On żyje; działa tu i teraz; w ich rodzinie, wspólnocie, Kościele. Zaczniesz dzielić się Bożą miłością i tym co masz w swoim sercu, a reszty dokona Boży Duch, który jest w tobie.
  • Moja i twoja misja „wśród swoich” jest stokroć ważniejsza niż misja w Peru, Japonii, Tanzanii, czy Kazachstanie. Jeśli nie zaniesiesz Dobrej Nowiny o Jezusie do swoich, to kto to za ciebie uczyni? Zechciej, aby oni zobaczyli Jezusa w tobie. Zaświadcz o Nim i konsekwentnie bądź katolikiem. Zapragnij przybliżać Królestwo Ojca mężowi, żonie, dzieciom, wnukom, znajomym. Rozejrzyj się wokół, pomyśl, wyciągnij rękę do każdego, kto tego potrzebuje. Proś Ducha Świętego o wsparcie i zacznij działać. „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało” (Mt 9,37). Stań się jednym z nich, nie zwlekaj. Czy jesteś gotów?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Ojcze nasz … niech przyjdzie Królestwo Twoje, niech Twoja wola się spełnia we mnie i tych, których ukochałam. Spraw, abyśmy „oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli szczęście wieczne”(zob.: Kolekta).

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?