Archiwum z dnia: 11 lipca 2024

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO NAPEŁNIAĆ SIĘ BOŻĄ MĄDROŚCIĄ

11.07.2024, czwartek , Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Przysłów 2, 1-9

Synu, jeśli przyjmiesz moje nauki i zachowasz u siebie wskazania; ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności swe serce; jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów, to bojaźń Pana zrozumiesz, osiągniesz znajomość Boga. Bo Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność; dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie. On strzeże ścieżek prawości, ochrania drogi pobożnych. Wtedy sprawiedliwość pojmiesz i prawość, i rzetelność i każdą dobrą ścieżkę.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W jezyku biblijnym mądrość to zdolność odróżniania dobra od zła oraz praktyczna umiejętność stosowania w życiu Bożego prawa – czyli jest bardzo użytkowa i potrzebna każdemu chrześcijaninowi, nie tylko mędrcom, biskupom czy filozofom.
  • Pan udziela mądrości, z ust Jego wychodzą wiedza i roztropność – czy modlę się o mądrość, rozsądek i roztropność? Czy nie rozdzielam wiary i Pana Boga od „zdrowego rozsądku”, logiki tego świata, na którym muszę sobie jakoś radzić? Tymczasem Księga Mądrości Syracha mówi, że Cała mądrość od Boga pochodzi i dalej: To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła, na wszystkie stworzenia według swego daru, a tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył (Syr 1, 1. 9-10).
  • dla prawych On chowa swą pomoc, On jest tarczą dla żyjących uczciwie – jest to obietnica dla tych, którzy się obawiają, że żyjąc uczciwie będą zawsze stratni, przegrani, nie poradzą sobie. Pan Jezus mówi: Nie martwcie się zatem i nie mówcie: co będziemy jedli? co będziemy pili? czym będziemy się przyodziewali? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. (Mt 6, 31-33) Mądrością jest przestrzeganie przykazań i zawierzenie Jemu, że zadba o nas i nasze potrzeby. Jak ja sobie z tym radzę?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Duchu Święty przyjdź z darem mądrości, uzdolnij mnie do zawierzenia Bożej opatrzności, całkowitego zaufania Bożej miłości.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?