OCZEKIWAĆ PANA, TO BYĆ UWAŻNYM NA TO, CO W NAS I WOKÓŁ NAS

10.12.2023, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

2 List św. Piotra 3, 8-14

Niech dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy – jak niektórzy są przekonani, że Pan zwleka – ale on jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia. Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański, w którym niebo z szumem przeminie, gwiazdy się w ogniu rozsypią, a ziemia i dzieła na niej zostaną odnalezione. Skoro to wszystko w ten sposób ulegnie zagładzie, to jakimi winniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności, gdy oczekujecie i staracie się przyśpieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo, płonąc, pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby on was znalazł bez plamy i skazy – w pokoju.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • „Jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień”. Według słów św. Jana z Damaszku, po zmartwychwstaniu czas nie będzie mierzony dniami ani nocami, ale będzie wiecznym niekończącym się dniem. Nie wiem jak Wy, ale ja nie mogę się już doczekać! Adwent to dobry moment, by trochę zwolnić, głębiej wejść w czas oczekiwania i tęsknoty za relacją z Nim. Mówisz – nie da się, za chwilę Święta, tyle spraw do ogarnięcia, prezenty do kupienia, wigilia do przygotowania… A może właśnie w ten Adwent poproś Pana z głębi serca, by pozwolił Ci doświadczyć, że czas spędzony z Nim sprawia, że potem na wszystko inne masz więcej czasu? Może podejmij takie postanowienie, że do Świąt codziennie postarasz się o więcej czasu na modlitwę?
  • Dlaczego dzień Sądu Ostatecznego jeszcze nie nadszedł? „Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce doprowadzić do nawrócenia.” Jaka to niesamowita obietnica, że Bóg nikogo z nas nie chce stracić, chce zbawić każdego człowieka i dlatego czeka z dniem sądu. Spójrz, że Bóg czeka z sądem, aż ja i Ty się nawrócimy, więc im więcej nas jest, tym szybciej będzie mógł przyjść. Zawołaj dzisiaj do Niego z nową gorliwością – Marana Tha Panie! Przyjdź, już dłużej nie zwlekaj!

  • „Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi”. Nowe niebo i nowa ziemia będą nowej jakości. Zupełnie inne od tego co znamy. W nich zamieszka sprawiedliwość. Apokalipsa św. Jana mówi, że gdy tylko ludzie przekroczą próg tego życia, Bóg „otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły” (Ap 21, 4). Pozostaje czekać w świadomości, że Boga mogę spotkać właśnie tu i teraz, w tej chwili. Uważność połączyć się z modlitwą. Być uważnym na to, co w Tobie i wokół Ciebie. Nie wszystko musisz rozumieć, ale ze wszystkim możesz być obecnym przy Jezusie, wszystko Mu oddawać.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Najlepszy Ojcze, Abba, Tatusiu, proszę daj mi trwać przy Tobie w tym Adwencie serce przy sercu, każdego dnia. Zanurzać się w Twojej obecności, coraz lepiej Cię poznawać i być gotowym nna Twoje przyjście. Amen.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?


Brak komentarzy do “OCZEKIWAĆ PANA, TO BYĆ UWAŻNYM NA TO, CO W NAS I WOKÓŁ NAS”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)


« Poprzednia stronaNastępna strona »