Archiwum z dnia: 29 października 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO WŁAŚCIWE INWESTOWAĆ

29.10.2018, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 1, 1-6

Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
nie wchodzi na drogę grzeszników
i nie zasiada w gronie szyderców,
lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą,
które wydaje owoc w swoim czasie,
liście jego nie więdną,
a wszystko, co czyni, jest udane.

Co innego grzesznicy:
są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
a droga występnych zaginie.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Psalm pierwszy można ukazać także w perspektywie dobrej i złej inwestycji. Dobra inwestycja życiowa to inwestycja związana z przyjęciem Prawa Pana – „lecz ma upodobanie w Prawie Pana” – a to Prawo objawia się nam przez Boże Słowo. To znaczy, że inwestycją jest nasz czas przeznaczony na czytanie i rozważanie Słowa Bożego: „nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą.” To znaczy, że owa dobra inwestycja związana jest z przeznaczeniem sporej ilości czasu. Użyte tu hebrajskie słowo “hagag” zostało przetłumaczone jako “rozmyśla, rozważa”, ale może ono oznaczać także ciche, powtarzane szeptanie, wymawianie. Spróbuj robić jedno i drugie, w zależności od tego, co cię w danym momencie bardziej pociąga.

  • Kilku minut na czytanie to dobry początek, ale jeśli chcemy Boga usłyszeć, to potrzebujemy także czasu na słuchanie. Ludzie prowadzający swoje biznesy pracują nawet po kilkanaście godzin na dobę. Ks. Szustak, dominikanin, mówi nawet: Poniżej pół godziny łaska „nie chwyta”. Dla wielu z nas, zanurzonych w szalonym pędzie codzienności, to duże wyzwanie, ale przecież wyzwania powinny być ambitne, w końcu chodzi o twoje życie wieczne, prawda?

  • Trwanie przy Słowie Bożym przynosi owoc w swoim czasie. Oznacza to, że rozmyślanie nad Słowem Bożym (czy ciągłe powtarzanie Słowa przez ciche wymawianie) nie jest rozpuszczalną kawą czy herbatą, ale owoc będziemy dostrzegać dopiero później. Znamiennym jest jednak fakt, że taka inwestycja ma wpływ na całe życie: Jest on jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną: co uczyni, pomyślnie wypada. Jaka jest twoja decyzja?

     

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cię o łaskę i pragnienie przeznaczania mojego czasu na czytanie i rozważanie Słowa Bożego.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?