Wiedza Biblijna

Wspólnota Kościoła, jak pisze papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini (VD), wzrasta przez słuchanie, celebrację i studium Słowa Bożego (VD nr 3). Temu wzrostowi powinna towarzyszyć podstawowa wiedza o Piśmie Świętym, bo w ten sposób nabieramy pewności, że w naszym studium Bożego Słowa idziemy drogą żywej Tradycji Kościoła, że jesteśmy w Kościele i budujemy Kościół.

Dzięki uprzejmości ks. dr hab. Rajmunda Pietkiewicza, profesora PWT we Wrocławiu, udostępniamy Państwu krótki kurs podstawowej wiedzy biblijnej. Dla Państwa wygody i przejrzystości podzieliliśmy poszczególne elementy kursu na odrębne lekcje, które dostępne są na linkach poniżej w formacie PDF. Życzymy Państwu, aby ta wiedza przyczyniała się do jeszcze lepszego zrozumienia Słowa i prowadziła do głębszego życia Słowem.


Brak komentarzy do “Wiedza Biblijna”

Zapraszamy do komentowania! Podziel się swoją własną refleksją lub pytaniem.

(opcjonalny)