Archiwum z dnia: 28 lipca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO DOJRZEWAĆ W MODLITWIE

28.07.2019, niedziela , św. Charbela Markhlufa

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 11, 1-13

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek wzrasta w danej dziedzinie, gdy ją trenuje. Człowiek wzrasta w modlitwie, gdy się modli i pragnie ją pogłębiać. Aby się modlić, potrzebujemy podjąć decyzję, że będziemy się modlić. Potrzebujemy podjąć decyzję, że spotykamy się Bogiem żywym. Modlitwa domaga się wierności. Tylko wtedy mamy szansę na wzrost duchowy. Potrzebujemy wołać do Jezusa tak jak uczniowie: Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów. Bóg żywy zawsze odpowiada na takie pragnienia i prośby. Nie jest ważne, czego nie potrafimy jeszcze w modlitwie uczynić. Najważniejsza jest determinacja. Możesz wołać z bólem serca: Panie, jestem upośledzony w modlitwie. Nie wiem jak się modlić. Bądź tylko prawdziwy i szczery. Czy modlisz się wytrwale, niezależnie od tego, czy ci się akurat chce lub nie chce? Czy prosisz Jezusa o łaskę modlitwy? Czy twoja modlitwa jest ciągłym mówieniem do Boga, czy wchodzisz z Nim także w dialog?
  • Często skuteczność w modlitwie związana jest z determinacją i natręctwem. Żydzi używają słowo hebrajskiego słowa “chucpa”, w języku jidysz, oznaczające: śmiałość, zuchwalstwo, czelność, bezczelność, butę, arogancję, upór, tupet, odwagę oraz wszelkie możliwe stany pośrednie w rozmaitej skali i natężeniu. Wersety 9 i 10 w tłumaczeniu żydów mesjanicznych jeszcze mocniej wybrzmiewają w tym duchu: Ponadto ja sam mówię wam: nie przestawajcie prosić, a będzie wam dane; nie przestawajcie szukać, a znajdziecie; nie przestawajcie pukać, a otworzą wam drzwi. Bo każdy, kto wytrwale prosi, otrzymuje, a ten, kto wytrwale szuka, znajduje, temu zaś, kto nie przestaje pukać, otworzą drzwi. Czy jesteś człowiekiem zdeterminowanym? Czy potrafisz prosić z determinacją?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, proszę Cię o Twojego Ducha. Powiedziałeś, że On nauczy nas wszystkiego, proszę, aby nauczył mnie modlić się z wiarą.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?