Archiwum z dnia: 8 marca 2018

NAWRACAĆ SIĘ, TO SŁUCHAĆ BOGA I BYĆ MU POSŁUSZNYM

08.03.2018, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga proroka Jeremiasza 7,23-28

To mówi Pan:
„Dałem im przykazanie: «Słuchajcie głosu mojego, a będę wam Bogiem, wy zaś będziecie Mi narodem. Chodźcie każdą drogą, którą wam rozkażę, aby się wam dobrze powodziło».
Ale nie usłuchali ani nie chcieli słuchać i poszli według zatwardziałości swego przewrotnego serca; odwrócili się plecami, a nie twarzą.
Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dnia dzisiejszego posyłałem wam wszystkie moje sługi, proroków, bezustannie, lecz nie usłuchali Mnie ani nie nadstawiali swych uszu.
Uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Powiesz im wszystkie te słowa, ale cię nie usłuchają; będziesz wołał do nich, lecz nie dadzą ci odpowiedzi.
I odezwiesz się do nich: «To jest naród, który nie usłuchał głosu Pana, swego Boga, i nie przyjął pouczenia. Przepadła wierność, znikła z ich ust»”.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Słuchajcie głosu mego; nie chodzi tutaj o posłuszeństwo jakimś zasadom, prawom, ale posłuszeństwo Osobie. Najważniejsza jest żywa relacja z Bogiem. Nie polega ona na subiektywnym, emocjonalnym odczuciu, ale na takiej realnej więzi, która wyraża się w życiu i działaniu. Bo więź z Bogiem pociąga za sobą konkretne postępowanie. Jeżeli Pan jest naszym Bogiem, to Jego słowo, Jego polecenie powinno być czymś najważniejszym. Czy słowo Boga jest dla mnie najważniejsze? Czy jest źródłem zmian w moim życiu?
  • Nie usłuchali…odwrócili się; to powtarza się stale w życiu każdego z nas. Właściwie znamy Boże przykazania, Jego wolę ale działamy po swojemu. Dlaczego tak jest?
  • Do posłuszeństwa nie może nikt nas zmusić, bo otrzymaliśmy od Boga wielki dar – wolność. A jednak Bóg nawołuje do tego od człowieka. Wzorem postępowania jest całe życie Jezusa, od narodzenia aż do śmierci na krzyżu. On to w modlił się w ogrodzie oliwnym „Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22,42). Czy modlę się o rozpoznawanie woli Boga wobec mnie? Czy godzę się z tą wolą?
  • Zatwardziałość serca; to cecha charakteru, która powoduje, że mimo ewidentnych dowodów mówimy dobru „nie”. Dobro pociąga nas i urzeka, a mimo to wybieramy zło. O tym mówił św. Paweł w liście do Rzymian „Nie rozumiem bowiem tego, co czynię, bo nie czynię tego, co chcę, ale to, czego nienawidzę – to właśnie czynię.” (Rz 7;15-19). Św. Jan Paweł II mówił „Otwórzcie drzwi waszych serc Chrystusowi”. Bez tego człowiek nie jest w stanie zrozumieć samego siebie. Czy moje wybory w ostatnim czasie były zawsze wyborem Pana? Czy Jezus w mojej sytuacji dokonałby takich samych wyborów?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, Ty znasz mnie i moje uparte serce, pomóż mi je zmieniać słuchając Ciebie i tych, których stawiasz na mojej drodze-Twoich proroków. Bądź moim Bogiem.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?