Archiwum z dnia: 1 kwietnia 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I UKRYĆ SWOJE ŻYCIE W NIM

01.04.2018, niedziela , Zmartwychwstanie Pańskie

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Kolosan 3, 1-4

Bracia: Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych – w liście do Rzymian 6,3 czytamy, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Czyli każdy ochrzczony jest zanurzony w śmierć Jezusa i z Nim powstaje ze śmierci grzechu do życia w łasce. Na tym polega nieustanne życie łaską chrztu św. Aktualizowanie jej w swojej codzienności to ciągłe zadawanie śmierci grzechowi (przez nawrócenie – decyzję zerwania z grzechem w momencie odkrycia go w sobie i sakrament pojednania), a następnie zwrócenie się całkowicie ku światłości – ku górze: szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. Na ile szukasz Jezusa w swojej codzienności – jak często o Nim myślisz w ciągu dnia, jak często zwracasz się do Boga w różnych sytuacjach? Na ile szukasz w różnych sytuacjach woli Bożej, na ile zastanawiasz się, czego Bóg oczekuje od Ciebie w tym konkrecie?
  • Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Chrześcijanin żyjący w wierności wszystkim przykazaniom i żyjący miłością dla Boga może być często stratny w ludzkich kategoriach – np. nie oszukuje na podatkach, nie pracuje w niedzielę, pości (a tu impreza firmowa w piątek), może oberwać za swoje niewygodne dla innych poglądy, poświęca swój czas, siły i środki na bezinteresowną służbę bliźnim (często nie rodzinie), wyjeżdża na rekolekcje zamiast na narty… To wszystko jest stratą dla budowania swojego dobra doczesnego. Wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdzie jest Twoje życie, gdzie lokujesz swoje zasoby? Jezus powiedział: Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. (Mt 6,21) Bardziej żyjesz kategoriami tego świata, czy nieba? Wg jakich zasad żyjesz – ziemskich czy niebieskich? Co dla Ciebie decyduje o opłacalności danej aktywności?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie pokaż mi prawdę – co tak realnie jest moim skarbem? Przemień jeszcze bardziej moje myślenie Panie, byś Ty był moim życiem, by w Tobie był mój skarb i moje serce teraz i na wieki!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?