Archiwum miesięcy: Marzec 2018

NAWRACAĆ SIĘ, TO BYĆ POSŁUSZNYM BOŻEMU SŁOWU

31.03.2018, sobota , Wielka Sobota

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Księga Barucha 3, 9-15. 32 – 4, 4

Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość. Cóż się to stało, Izraelu, że jesteś w kraju nieprzyjaciół, wynędzniały w ziemi obcej, uważany za nieczystego na równi z umarłymi, zaliczony do tych, co schodzą do Otchłani? Opuściłeś źródło mądrości. Gdybyś chodził po drodze Bożej, mieszkałbyś w pokoju na wieki. Naucz się, gdzie jest mądrość, gdzie jest siła i rozum, a poznasz równocześnie, gdzie jest długie i szczęśliwe życie, gdzie jest światłość dla oczu i pokój. Lecz któż znalazł jej miejsce lub kto wszedł do jej skarbców? Lecz zna ją Wszechwiedzący i zbadał ją swoim rozumem. Ten, który na czas bezkresny urządził ziemię i napełnił ją stworzeniami czworonożnymi, wysłał światło, i poszło, wezwał je, a ono posłuchało Go z drżeniem. Gwiazdy radośnie świecą na swoich strażnicach. Wezwał je. Odpowiedziały: “Jesteśmy”. Z radością świecą swemu Stwórcy. On jest Bogiem naszym. I żaden inny nie może z Nim się równać. Zbadał wszystkie drogi mądrości i dał ją słudze swemu, Jakubowi, i Izraelowi, umiłowanemu swojemu. Potem ukazała się ona na ziemi i zaczęła przebywać wśród ludzi. Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. Wszyscy, którzy się go trzymają, żyć będą. Którzy je zaniedbują, pomrą. Nawróć się, Jakubie, trzymaj się go, chodź w blasku jego światła! Nie dawaj chwały swojej obcemu ani innemu narodowi twych przywilejów! Szczęśliwi jesteśmy, o Izraelu, że znane nam to, co się Bogu podoba.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Bądź posłuszny, Izraelu, przykazaniom życiodajnym, nakłoń ucha, by poznać mądrość.(…) Tą mądrością jest księga przykazań Boga i Prawo trwające na wieki. W dzisiejszym czytaniu w pierwszych słowach Pan Bóg zwraca się do Izraela: „ Bądź posłuszny… , nakłoń ucha”. Żeby usłyszeć muszę mieć nie tylko zdrowe uszy, ale również pragnienie słuchania. Potrzebuję przyjąć postawę najlepszą do słuchania, nieraz wymaga to z mojej strony dużego wysiłku. Ponieważ nie chcę słuchać innych, ja wiem lepiej, gdyż jestem skoncentrowany na sobie, na swojej racji.  A Jezus mówi : ,,Jesli kto chce pójść za Mną, niech sie zaprze samego siebie”( Mt 16,21-27).Czyli mam przestać koncentrować się na sobie, na swoich planach, zachciankach. Wejść w,,buty” drugiej osoby, by usłyszeć co jest żywe w niej, czego ona pragnie. A czego pragnie Bóg? W księdze Pwt 10,12-13 czytamy : „ A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra.”Proś dzisiaj dla siebe o łąskę posłuszeństwa Bogu i Jego Słowu.

  • Przypominają mi się słowa Ojca Świętego Franciszka, który powiedział kiedyś, że każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: “Czy zatrzymuję się, aby posłuchać Słowa Bożego, czy biorę do ręki Biblię i  czy mówi ona do mnie? Czy moje serce nie stało się zatwardziałe?” Jeśli zatwardzamy serca nasze na Słowo Boże, stajemy się katolikami-ateistami”. Papież podkreślał, że nieposłuszeństwo słowu Pana grozi oddaleniem się od Niego, odwróceniem się do Niego plecami. Człowiek, który nie słucha Słowa Bożego zaczyna słuchać innych głosów, którymi są bożki tego świata. Zamykając uszy stajemy się głusi – głusi na Słowo Boże.

  •  Przez posłuszeństwo Jezusa dokonało się nasze zbawienie. Jak pisze autor listu do Hebrajczyków 5, 8-9 chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają”. Głęboka relacja Jezusa z Bogiem Ojcem pozwoliła mu dokonać właściwego wyboru, pomimo że strasznie się bał tego, co go czeka. Jego przykład jest dla nas wzorem. Nie będę mógł być prawdziwie posłuszny, jeśli nie będę miał głębokiej relacji z Bogiem. Ciężko podejmować trudne, czasem bolesne decyzje, gdy z powodu braku relacji nie czuję oparcia w Tym, który może mnie umocnić. Czy potrafię być posłuszny w sprawach dla mnie trudnych, bolesnych? A może rodzi się we mnie bunt, ucieczka, gdy staję przed trudnym/niewygodnym wyborem?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, niech Twoja wola a nie moja się stanie. Pokaż mi co oznacza słuchanie Twojego Słowa i pójście za Nim.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?

Następna strona »