Archiwum z dnia: 15 kwietnia 2018

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I GŁOSIĆ ŻE ON ŻYJE

15.04.2018, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Łukasza 24, 35-48

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. – oto najprostsza metoda ewangelizacji dostępna dla każdego. Opowiedzieć o swojej drodze życia, spotkaniu Jezusa, o tym jak go rozpoznałeś – że żyje, że jest przy Tobie, jak Go poznajesz przy łamaniu chleba. Co myślisz, co czujesz teraz, czytając to?

  • Kiedy uczniowie opowiadają o Jezusie, On sam zjawia się między nimi – i tak to się dzieje dzisiaj. Kiedy mówisz komuś o żywym Jezusie – On staje przy Was, a Jego łaska może dotykać serc. Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich – może tej drugiej osoby to nie dotyczy, ale jeśli Ty w imię miłości do Jezusa zaczynasz głosić komuś ewangelię, to On sam staje przy Tobie – jak obiecał, a Duch Św. zaczyna działać, by przekonać serca o prawdzie (J 16,8) – jeśli są one choć uchylone dla Bożej miłości.
  • Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia – spotkanie żywego Boga musi budzić zdziwienie, radość i zachwyt nad Jego dobrocią, miłosierdziem, łaskawością i potęgą. Czy doświadczasz takich spotkań – kiedy odkrywasz konkretne działanie Boga w sobie/ swoim życiu i budzi to Twoją głęboką radość i wdzięczność Bogu – że jest tak blisko, że jest tak dobry i hojny, że Cię tak kocha? Nasz Bóg taki właśnie jest – zachwycający w swojej miłości do każdego z nas, tylko my nie zawsze to zauważamy. Im bardziej to zauważamy, tym bardziej chcemy się tą dobrą nowiną o Bożej miłości dzielić. Czy na codzień czujesz się obdarowany przez Boga? Czy masz doświadczenie Jego hojności i dobroci?
  • Jezus się nie złości na niedowiarstwo uczniów, na ich zdumienie. Cierpliwie im udowadnia, że nie jest zjawą a następnie oświeca umysły, by pojęli pisma. Jeśli nie doświadczasz Bożego działania w swoim życiu, to proś o nie. Jeśli nie spotkałeś Zmartwychwstałego, to zaproś Go – na pewno przyjdzie i nie będzie robił wyrzutów, ale tchnie łaską.

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie zapraszam Cię, otwórz mi oczy na Twoje działanie, chcę się zachwycić Tobą!

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?