Archiwum z dnia: 4 listopada 2018

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM TO KOCHAĆ BOGA I BLIŹNIEGO

04.11.2018, niedziela , Karola Boromeusza

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Marka 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”. Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I już nikt więcej nie odważył się Go pytać.

Zatrzymaj się na wersecie, który Cię poruszył.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Przeczytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że Bóg nie daje nam na początku nakazów i zakazów, ale daje miłość i prosi o miłość. Bóg jest miłością i miłości oczekuje od nas, bo wie, że tylko wtedy możemy być szczęśliwi. Realizując to najważniejsze przykazanie wypełnimy też wszystkie pozostałe.

  • Miłość jest najlepszym wyrazem naszej wiary. Pełna wiara powoduje, że Bóg jest na pierwszym miejscu, jest najważniejszy w naszym życiu. Jestem na zawsze i całkowicie związany z Bogiem: sercem, duszą, umysłem (czyli całym sobą). Zastanów się jaka jest twoja relacja z Bogiem? Bóg pragnie, aby była ona bardzo osobista. Czy przyjmujesz Jego zaproszenie?

  • Jak możemy uczyć się kochać? Naśladując Jezusa i obserwując Jego życie poprzez czytanie Ewangelii. Kochając Boga oddajemy się Mu, powierzamy się Jego woli, ufamy Mu, słuchamy Jego głosu. Szema Israel – Słuchaj Izraelu jest początkiem przykazania miłości Boga.
  • Kiedy oddajemy całą swoją miłość Bogu, to wcale nie zaczyna jej brakować dla ludzi, bo miłość jest nieskończona. Nie ma miłości Boga bez miłości bliźniego i na odwrót. Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (1 J 4,20)
  • Ale aby kochać innych musimy najpierw zaakceptować siebie, odzyskać poczucie własnej wartości. Stanie się to, gdy odkryjemyw sobie i zaakceptujemy godność dziecka Bożego, kochanego przez Ojca bezwarunkową miłością. Jak postrzegasz Boga? Czy traktujesz Go jak osobę kochaną,  jak Ojca? Czy raczej jak prawodawcę, który grozi karą za niewypełnianie wszystkich Jego przykazań?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie, pragnę stawiać Ciebie na pierwszym miejscu, kochać Cię całym sobą. Wlej miłość w moje serce.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?