Archiwum z dnia: 3 marca 2019

CHODZIĆ W DUCHU ŚWIĘTYM, TO ZAWALCZYĆ O WDZIĘCZNOŚĆ W SWOIM ŻYCIU

03.03.2019, niedziela

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Psalm 92, 2-3. 13-16

Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy, rano głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Sprawiedliwy zakwitnie jak palma,
rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet i w starości wydadzą owoc,
zawsze pełni życiodajnych soków, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Człowiek w swoim życiu może narzekać na przeciwności losu, trudności, przegrane, a może wszystkie te sytuacje przekształcić w dziękczynienie. Święty Paweł pisze o tym jednoznacznie: W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. (1Tes 5, 18) Katechizm Kościoła Katolickiego definiuje wiarę w Boga  i stwierdza, że jest ona życiem w dziękczynieniu. Życie wypełnione dziękczynieniem jest synonimem  współdziałania z wolą Bożą. Autor Psalmu 92 pisze wręcz: Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy, rano głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami. Bóg oczekuje bowiem od swoich dzieci zauważenie otrzymanego dobra i dziękczynienia. Jak często dziękujesz Bogu żywemu za otrzymane dobra? Czy potrafisz dostrzegasz i dziękować za małe dobra?
  • Brak wdzięczności to bardzo charakterystyczna postawa współczesnego człowieka. Jest wyraźnym sygnałem, że serce człowieka zamknęło się w egoiźmie, pozostając dumne i wiecznie niezadowole. Paweł apostoł przygląda się niektórym spośród najgorszych przejawów zepsucia moralnego na świecie i stwierdza, że korzeniem wszelkiej nieprawości jest serce pozbawione wdzięczności (por. Rz 1, 20-32) Człowiek może otrzymać nieprawdopodobne dobra choćby w postaci uzdrowienia i nie widzieć potrzeby bycia wdzięcznym. Taką właśnie postawę podkreśla Jezus w związku z uzdrowieniem dziesięciu trędowatych. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. (Łk 17, 17-18) Jak często dziękujesz Bogu żywemu? Jak często dziękujesz drugiemu człowiekowi? Czy dostrzegasz osoby, którym nie podziękowałeś jeszcze pomimo otrzymanego dobra?
  • Wdzięczność to postawa człowieka sprawiedliwego. Wdzięczność doprowadza życie ludzkie do Bożej pomyślności: Nawet i w starości wydadzą owoc, zawsze pełni życiodajnych soków, aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy. On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości. Mówiąc językiem współczesnym wdzięczność to dobry interes. Wdzięczność pozwala oglądać moc Bożą w swoim życiu.Potrzebujemy zatem zawalczyć o dar wdzięczności w naszym życiu, aby oglądać Boże wsparcie i moc Bożą. Sprawiać, aby nasze życie stało się Eucharystią, to przekształcać je w dziękczynienie. Czy prosisz Jezusa o dar wdzięczności? Czy prosisz Jezusa, aby twoje życie stało się Eucharystią?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu, dziękuję Ci, że uczysz mnie wdzięczności. Dziękuję, że przekształcasz moje życie w Eucharystię.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?