Archiwum z dnia: 14 marca 2019

NAWRACAĆ SIĘ TO ZAUFAĆ BOGU I ODDAĆ MU PRAWO DO DZIAŁANIA

14.03.2019, czwartek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Mateusza 7, 7-12

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.
Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.
Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem to jest istota Prawa i Proroków ».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Proście, a będzie wam dane”. Czy to nie jest kusząca obietnica? Prosty sposób na załatwienie sobie „cudu”. Wystarczy dostatecznie długo się modlić (może w większym gronie) i już temat załatwiony. Czy o to chodziło Panu Jezusowi, gdy mówił te słowa?
  • Popatrz wstecz i zastanów się, czy zdarzały ci się takie modlitwy? Może były to prośby o pomoc w podjęciu dobrej decyzji? Może były to wołania o cud w bardzo trudnej sytuacji życiowej? Raz gdy chciałem pomóc bliskiej mi osobie w uwolnieniu z choroby alkoholowej, rozpocząłem taką modlitwę. Prosiłem wytrwale i Bóg rozwiązał ten problem, lecz nie tak, jak ja chciałem, bo bliski mi zmarł i to przez alkohol. Gdy wspominam ten czas, widzę, że traktowałem Jezusa jak „cudotwórcę na zawołanie”. W trudnej sytuacji nie podjąłem nieprzyjemnych i mozolnych zadań, jak szczera rozmowa z nim i jego otoczeniem, moja praca ze specjalistami czy szczere do bólu ocenianie jego czynów (nie człowieka!). Ja wybrałem łatwą drogę na skróty. Podszedłem tylko do „jednych drzwi” i z determinacją pukałem krzycząc „Napraw to Wszechmocny Boże ale bez mojego zaangażowania, bez trudu i bólu oraz możliwych zawodów!”. Czy miałeś podobne sytuacje?
  • Pan Jezus zaprasza nas byśmy pukali i szukali miejsc, gdzie możemy uzyskać pomoc. Proszę Ojca o „dobre dary” jak dobra rada czy też pomocni ludzie. Masz nie tylko stawać przed problemem, ale z Jego pomocą powinieneś starać się go rozwiązać. Dodatkowo zastanów się, czy oddajesz Bogu swoje zdolności, czas i siły, by „twoimi rękami” mógł pomagać innym? Napisane jest przecież „Wszystko więc, co chcielibyście, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie.”

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu oddaję Ci moją wolność wiedząć, że tylko Ty jesteś w stanie poprowadzić mnie do świętości w życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?