Archiwum z dnia: 6 maja 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO I STAĆ SIĘ POSŁUSZNYM JEGO OJCU

06.05.2019, poniedziałek Apostołów Filipa i Jakuba

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 14,6-14

Jezus powiedział do Tomasza:
„Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”.
Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”.
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Dla Jezusa najważniejszy jest Ojciec. Jezus mówi wręcz, że jest podobny do Ojca. Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dzieci są podobne do swoich rodziców. Czy inni patrząc na ciebie mogą rozpoznać Jezusa? Czy inni patrząc na ciebie mogą rozpoznać Ojca, choćby jego mały blask?
  • Jezus spotyka się z Ojcem na modlitwie. Jezus pełni Jego wolę i pragnie spełnić ją do końca. Mówi do uczniów: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. (J 4, 34) Stał się posłusznym aż do śmierci i jak pisze św. Paweł była to śmierć krzyżowa. Całkowicie poddał się, był uległy, Ojcu.
  • Człowiek dzisiejszy nie chce się nikomu i niczemu podporządkowywać. Duch tego świata niesie zniszczenie autorytetów i podważanie prawd obiektywnych. Niesie ducha nieposłuszeństwa. Współczesny człowiek stawia siebie w centrum wszechświata. Pragnie decydować co jest dobrem a co złem. Pragnie ingerować w początek życia i jego koniec. W ten sposób powiela grzech pychy pierwszych rodziców: Na pewno nie umrzecie! Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro  i zło. (Rdz 3, 4-5).
  • Jezus wykonuje dzieła Ojca, ale mówi także, że my również  będziemy wykonywać takie dzieła. Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. Czy znasz pragnienia Ojca? Czy jest w tobie Duch Jezusa – duch poddania się Jego prawom? Czy znasz plan Ojca wobec swojego życia? Czy pytasz o Jego zamiary wobec ciebie, o to jaka droga jest dla ciebie najlepsza?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Jezu objaw mi swojego Ojca. Naucz mnie posłuszeństwa wobec Twojego Ojca. Daj mi doświadczyć Ojca w moim życiu.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?