Archiwum z dnia: 8 maja 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO DBAĆ O SWOJE MYŚLI

08.05.2019, środa św. Stanisława, głównego patrona Polski

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

List św. Pawła do Rzymian 8,31b – 39

Bracia: Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane: „Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce przeznaczone na rzeź”. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Czy Bóg jest dla Ciebie bezpieczny – czy czujesz się bezpiecznie w relacji z Nim? Czyli czy wiesz, czego się spodziewać, czy znasz Jego zamiary i uczucia wobec siebie? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Czy rzeczywiście tak to przeżywasz? Czy masz pewność, że Bóg jest z Tobą, zawsze jest po Twojej stronie? Czy w Twoim odbiorze jest zapatrzonym w dziecko Ojcem, który zrobi dla niego wszystko, czy może bardziej kimś kontrolującym, sprawdzającym wyniki, wymagającym i oceniającym? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i wszystkiego nam nie darować? Czy można dać coś więcej? Czy można bardziej udowodnić miłość, okazać bardziej jednoznacznie i radykalnie swoje zamiary i uczucia? Bóg dał wszystko – w Jezusie dał siebie całego, a człowiek nadal wątpi i chce więcej… Na ile cenisz ten największy dar i dowód dobroci i miłości Boga – ofiarę Jezusa?
  • Tylko Bóg może ukoić i nasycić serce, przekonać o swojej miłości, dać głęboki pokój. To zadanie Ducha Św.: miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,5) Jednak my też mamy swoje zadanie do wykonania – trzeba świadomie pragnąć tego działania Ducha i z Nim współpracować. Dbać o wiarę – nie oddawać się rozważaniom, które ją podważają, czytać biblię zamiast książek ateistów próbujących udowodnić nieistnienie Boga, więcej myśleć i rozważać o Bożej miłości i zbawieniu, zamiast o swoich zranieniach i trudach, itd.
  • Działanie Ducha Św. nie będzie skuteczne, jeśli z własnej woli będziesz się poddawać złym myślom i nastrojom, jeśli będziesz wciąż wchodzić w ciemność i w dyskusje z oskarżycielem. Ojciec kłamstwa nieustannie próbuje w nas wlewać swoją ciemność i zwątpienie. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował. Trzeba być czujnym i strzec swoich myśli, by niepostrzeżenie nie uwierzyć bardziej w kłamstwa diabła, niż w słowa, że absolutnie nic nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie.  

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie naucz mnie strzec myśli, słuchać tylko Ciebie, w Twoich oczach się przeglądać.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?