Archiwum z dnia: 13 maja 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TO SŁUCHAĆ GŁOSU JEGO

13.05.2019, poniedziałek

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 10, 1-10

Jezus powiedział:
«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».
Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.
Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • W dzisiejszej Ewangelii Jezus posługując się przypowieścią przedstawia siebie jako pasterza, który pasie swoje owce, zna je i woła je po imieniu. Jezus mów o sobie: „a owce  słuchają jego głosu”, „owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają”. Słuchają i postępują, bo głos Jego znają. Jak mogę wsłuchiwać się w głos Jezusa, jak mogę poznać Jego głos? Słuchać i poznawać Jezusa mogę na wiele sposobów. Jezus przemawia do nas w ciszy, podczas modlitwy, przemawia do nas także ze słów Ewangelii. Jezusa poznajemy na kartach Ewangelii w różnych sytuacjach, w relacjach z innymi, widzimy jego postawę, zachowania. Kim dla mnie jest Jezus? Czy staram się Go poznawać ? Jak wygląda moje spotkanie z Nim w modlitwie. Czy jest ono regularne ? Czy mogę o sobie powiedzieć: ,,Ja słucham Jego głosu i postępuje za nim, ponieważ znam Jego głos” ?

  • Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości”. Jezus chce nam przypomnieć, że On oddał swoje życie za to, abyśmy mieli życie i by było ono w obfitości. Jak często grzech zaburza nam ten obraz. Jak często tracimy wiarę w to, że zasługujemy na pełnię życia i to, że wszyscy, przez chrzest, mamy tę samą godność: godność Dziecka  Bożego, umiłowanego syna, umiłowanej córki. Bóg kocha mnie w sposób doskonały i nigdy nie przestanie mnie kochać. Czy staram się żyć tą rzeczywistością, że jestem umiłowanym Dzieckiem Boga i nic ani nikt nie jest w stanie ,,wydrzeć” tego z mojego serca. I jeżeli tak się czuję, to czy potrafię przyjąć przez wiarę, że „wszystko moje do ciebie należy” (Łk15,31). Czy przypadkiem mój grzech, moja pycha, moja samowystarczalność nie zamyka mnie na ogrom ojcowskiej miłości naszego Boga, który daje mi życie w obfitości ?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu dziękuję Ci że jestem Twoim dzieckiem i wszystko Twoje do mnie należy.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?