Archiwum z dnia: 16 maja 2019

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO TYLKO W ŁĄCZNOŚCI Z KOŚCIOŁEM

16.05.2019, czwartek , św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika

Wyciszenie zapraszaj Ducha Świętego, aby On prowadził modlitwę, np.: „Duchu Święty, proszę Cię, pomóż mi usłyszeć to wszystko, co Bóg chce mi dziś powiedzieć”.

Lectio (czytanie) przeczytaj:

Ewangelia według św. Jana 17, 20-26

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:
«Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Ponawiaj czytanie, aż znajdziesz fragment, który Cię porusza. Zatrzymaj się na nim.

Meditatio (powtarzanie)

Przeczytaj 2-3 razy fragment, który Cię poruszył. Czytaj go powoli, delektując się każdym słowem. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.

Rozważanie – jeśli jednak nie znajdujesz fragmentu, który Cię porusza, możesz skorzystać z pomocy poniższego rozważania:

  • Gdy przygotowywałem się ostatnio do sakramentu pokuty, natrafiłem w pomocy do rachunku sumienia na następujące pytania: Czy modliłeś się za Kościół, papieża, kapłanów oraz osoby konsekrowane? Czy modliłeś się za swojego proboszcza? Czy broniłeś Kościół przed oszczerstwami? Czy modliłeś się za tych, których postawa gorszy i odsuwa innych od Kościoła? To bardzo trudne pytania, bo w codzienności bardzo rzadko myślę o Kościele, a co dopiero o modlitwie za niego. Nigdy też nie zastanawiałem się, że moje słowa lub czyny mogą kogoś zniechęcić do Kościoła i wiary. Zapomniałem, że grzech to nie tylko to co robię, lecz także to, jak wpływam na innych. To jak kamień wrzucony do jeziora tworzy fale, które rozchodzą się po całym zbiorniku.
  • W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus pokazuje mi, jak głęboki i nierozerwalny jest związek między Bogiem a Kościołem, czyli każdym z nas: „aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie”. Ta jedność daje siłę do ewangelizacji i umożliwia poznanie Jezusa. To właśnie moje świadectwo życia oraz głoszone SŁOWO jest szansą dla innych, by uwierzyli w Boga w Trójcy Jedynego.
  • Dlatego wróć jeszcze do wymienionych wcześniej pytań i zastanów się, jako rolę pełnisz w Kościele. Czy wierzysz, że w twoim proboszczu i sąsiedzie z ławki na Mszy Św. niedzielnej objawia się Chrystus? Czy korzystasz z Katechizmu Kościoła Katolickiego i używasz znajdujących się tam tekstów do zrozumienia swojej wiary? Czy bronisz świętości Kościoła w dyskusji oraz modlitwie za nieprzyjaciół i grzeszących członków naszej wspólnoty? I najważniejsze pytanie: Czy wierzysz w obecność Boga w Kościele?

Oratio (modlitwa) i contemplatio (trwanie w obecności Boga)

Teraz zanieś przed Oblicze Boże to, co cię poruszyło w czasie rozważania. Może to być modlitwa przeproszenia, prośby, dziękczynienia, uwielbienia. Możesz modlić się tak: Panie Jezu dziękuję Ci za wspólnotę Kościoła. Dziękuję, że mogę w niej wzrastać duchowo czerpiąc z błogosławieństwa, którego nam udzielasz. Proszę Cię za tych, któych grzechy są zgorszeniem dla innych. Daj im łaskę nawrócenia i poznania Ciebie na nowo w Słowie, Sakramentach i wspólnocie Kościoła.

Gdy zabraknie ci słów w modlitwie, to trwaj całym sobą przed Panem bez słów.

Actio (działanie) Czy przez rozważany fragment Bóg skłania cię w sercu do podjęcia jakiegoś konkretnego działania, jeśli tak to jakiego? Pytaj siebie: Co mam zrobić? Jak to zrobić? Kiedy to zrobić?